Region: Garb Tarnogórski

Garb Tarnogórski – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, w okolicy Tarnowskich Gór. Zajmuje północną część Wyżyny Śląskiej. Od południa graniczy z Wyżyną Katowicką oraz Pagórami Jaworznickimi. Od wschodu Garb Tarnogórski sąsiaduje z Kotliną Siewierza, od północy z Obniżeniem Górnej Małej Panwi a od zachodu z Chełmem i Obniżeniem Bojszowa. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Łubianki (398 m n.p.m.) znajdująca się koło wsi Mierzęcice. Region stanowi pas wzniesień o długości 50 km, szerokości 4–12 km i powierzchni 410 km2 rozciągający się pomiędzy Siewierzem a Toszkiem. Pod względem rzeźby terenu Garb Tarnogórski jest progiem strukturalnym zbudowanym z wapieni, margli i dolomitów wieku środkowotriasowego. Rozcinany przez kotlinki i doliny rzeczne Dramy i Brynicy tworzy zespół pomniejszych garbów i płaskowyżów. Region jest silnie zurbanizowany o gęstej sieci dróg. Tereny poprzemysłowe Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich zostały włączone do programu Natura 2000 jako miejsce bytowania wielu gatunków nietoperzy. Rozwój przemysłu tarnogórskiego związanego z wydobywaniem i przetwórstwem rud metali (cynku, ołowiu, srebra), przyczynił się do znacznej degradacji gleb i wód.

Garb Tarnogórski - Hałda Popłuczkowa
Video

Hałda Popłuczkowa

Wiosenna wędrówka po terenach dawnych kopalń dolomitu w Tarnowskich Górach i Bytomiu. Na początku odwiedzamy nieistniejącą już Kopalnię Dolomitu Bobrowniki w Tarnowskich Górach. Kamieniołom częściowo jest porośnięty lasem, w południowo-wschodniej części powstał malowniczy staw zasilany...

Read More
Garb Tarnogórski - Suchogórski Labirynt Skalny
Video

Suchogórski Labirynt Skalny

Wiosenna wędrówka po Suchogórskim Labiryncie Skalnym i Dołach Piekarskich znajdujących się na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Zaczynamy w Parku Grota gdzie okrążamy malowniczy staw Grota i kierujemy się do północnej części zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doły Piekarskie. Wąskimi...

Read More