Region

Hiking Trails / Szlaki turystyczne

🇵🇱 Hiking Trails to wirtualne wędrówki pokazujące szlaki turystyczne oraz ciekawe drogi i ścieżki poza szlakami. Filmy zawierają zapis całej trasy zachowując ciągłość od punktu początkowego do końcowego. Dzięki temu oddają przestrzeń i pomagają odbiorcy w dobrej orientacji w terenie. Nagrania o różnych porach roku pokazują zmienność przyrody i krajobrazów.
🇬🇧 Hiking Trails are virtual walks showing the hiking trails as well as interesting roads and off-trail paths. The videos contain a record of the entire route, maintaining continuity from the start point to the end point. Thanks to this, they reflect the space and help the recipient with good orientation in the field. Recordings made at different times of the year show the variability of nature and landscapes.

Latest videos / Najnowsze filmy

Garb Tarnogórski - Hałda Popłuczkowa
Video

Hałda Popłuczkowa

Wiosenna wędrówka po terenach dawnych kopalń dolomitu w Tarnowskich Górach i Bytomiu. Na początku odwiedzamy nieistniejącą już Kopalnię Dolomitu Bobrowniki w Tarnowskich Górach. Kamieniołom częściowo jest porośnięty lasem, w południowo-wschodniej części powstał malowniczy staw zasilany...

Read More
Garb Tarnogórski - Suchogórski Labirynt Skalny
Video

Suchogórski Labirynt Skalny

Wiosenna wędrówka po Suchogórskim Labiryncie Skalnym i Dołach Piekarskich znajdujących się na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Zaczynamy w Parku Grota gdzie okrążamy malowniczy staw Grota i kierujemy się do północnej części zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doły Piekarskie. Wąskimi...

Read More
Pogórze Strzyżowskie - Bardo
Video

Bardo

Druga część wiosennej wędrówki po Pogórzu Strzyżowskim. Schodzimy z Klonowej Góry ścieżkami oznaczonymi na mapie do niebieskiego szlaku, którym wchodzimy na Bardo, najżywszy szczyt Pogórza Strzyżowskiego. Następnie schodzimy z Barda do doliny oddzielającej główny grzbiet Pasma Klonowej...

Read More