Tag - Fort 49a Dłubnia

Fort 49a Dłubnia – fort główny, pancerny. Zbudowany został w latach 1892-96. Zadaniem fortu była obrona doliny Dłubni. Fort mógł brać udział w działaniach wojennych podczas tzw. I bitwy o Kraków, która rozegrała się w dniach 16-25 listopada 1914 roku na obszarze północnego przedpola twierdzy.