Trzecia część wędrówki Szlakiem Twierdzy Kraków. Zaczynamy pod Fortem 49 1/4 Grębałów, skąd szlak prowadzi ulicą Architektów do odnowionego Fortu 49 Krzesławice, w którym mieści się Młodzieżowy Dom Kultury. Po drodze schodzimy ze szlaku aby ulicą Zielony Jar dojść do miejsca, w którym istniał Schron Amunicyjny Krzesławice. Po powrocie na szlak kierujemy się w do Fortu 49a Dłubnia znajdującego się przy ul. Sándora Petőfiego.

Zobacz Szlak Twierdzy Kraków na mapie Krakowa

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Szlak Twierdzy Kraków w Krakowie (część 3), Polska
🏞️ Trasa: Fort 49 1/4 Grębałów (50.0948311N, 20.0681117E) – Miejsce, w którym istniał Schron Amunicyjny Krzesławice (50.0941561N, 20.0560250E) – Fort 49 Krzesławice (50.0984097N, 20.0557353E) – Fort 49a Dłubnia (50.0981861N, 20.0410692E)
🆔 Oznaczenie: żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
📏 Długość: około 2,4 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:45 h
↗️ Suma podejść: 32 m
↘️ Suma zejść: 22 m

00:00:29 Kraków, Fort 49 1/4 Grębałów
00:01:25 Pętla tramwajowa na Wzgórzach Krzesławickich
00:01:59 Ulica Kocmyrzowska
00:02:31 Ulica Architektów
00:06:41 Park Miejski Zielony Jar Wandy
00:08:31 Zejście ze szlaku, ulica Zielony Jar
00:08:43 Ulica Zielony Jar, miejsce, w którym istniał Schron Amunicyjny Krzesławice
00:09:22 Powrót na żółto-czarny szlak (Szlak Twierdzy Kraków)
00:14:23 Fort 49 Krzesławice
00:26:39 Ulica Sándora Petőfiego
00:35:44 Fort 49a Dłubnia

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad rzeką Wisłą, powstałe w X w n.e., formalna stolica Polski do 1795 r. dawna siedziba królów Polski. Na terenie miasta znajduje się wiele bezcennych zabytków, w tym najważniejsze wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Stare Miasto wraz z Zamkiem na Wawelu oraz Kazimierz.

Twierdza Kraków – unikalny zespół obiektów militarnych zbudowanych przez austriackiego zaborcę w latach 1848-1916 na terenie Krakowa i jego okolicach. Zadaniem twierdzy była obrona granic monarchii austro-węgierskiej przed wojskami carskiej Rosji. Twierdza składała się z kilkuset obiektów militarnych, takich jak forty, schrony bojowe, schrony amunicyjne, kawerny, baterie artyleryjskie oraz z obiektów zaplecza twierdzy, takich jak systemy komunikacji i łączności (w tym sieć dróg rokadowych), magazyny, koszary, ujeżdżalnie, szpitale, warsztaty produkcyjne i wiele innych. Obecnie istnieje około 100 obiektów, część z nich odnowiona i zagospodarowana. W celu popularyzacji Twierdzy Kraków powstał krajoznawczy „Szlak Twierdzy Kraków” łączący większość jego obiektów.

Fort 49 Krzesławice – fort główny, artyleryjski, zbudowany w latach 1882-87, w miejscu gdzie zbajdował się wcześniej szaniec drewniano-ziemny z około 1872 roku. Jego zadaniem była obrona traktu sandomierskiego biegnącego ponad doliną Wisły. W dniach 18-20 listopada 1914 roku artyleria fortu brała udział w tzw. I bitwie o Kraków.

Fort 49a Dłubnia – fort główny, pancerny. Zbudowany został w latach 1892-96. Zadaniem fortu była obrona doliny Dłubni. Fort mógł brać udział w działaniach wojennych podczas tzw. I bitwy o Kraków, która rozegrała się w dniach 16-25 listopada 1914 roku na obszarze północnego przedpola twierdzy.

Film zarejestrowany w dniu 9 kwietnia 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Krakow Fortress Trail in Krakow (part 3), Poland
🏞️ Route: Fort 49 1/4 Grębałów (50.0948311N, 20.0681117E) – The place where the Krzesławice Ammunition Shelter existed (50.0941561N, 20.0560250E) – Fort 49 Krzesławice (50.0984097N, 20.0557353E) – Fort 49a Dłubnia (50.0981861N, 20.0410692E)
🆔 Trail designation: yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
📏 Length: about 2.4 km
⏲️ Walking time: about 0:45 h
↗️ Sum of approaches: 32 m
↘️ Sum down: 22 m

00:00:29 Krakow, Fort 49 1/4 Grębałów
00:01:25 Tram loop on the Krzesławickie Hills
00:01:59 Kocmyrzowska Street
00:02:31 Architektów Street
00:06:41 „Zielony Jar Wandy” City Park
00:08:31 Going off the trail, Zielony Jar Street
00:08:43 Zielony Jar Street, the place where the Krzesławice Ammunition Shelter existed
00:09:22 Return to the yellow-black trail (Krakow Fortress Trail)
00:14:23 Fort 49 Krzesławice
00:26:39 Sándor Petőfi Street
00:35:44 Fort 49a Dłubnia

Krakow – a city in southern Poland on the Vistula River, founded in the 10th century AD, the formal capital of Poland until 1795, the former seat of Polish kings. There are many priceless monuments in the city, including the most important ones inscribed on the UNESCO World Heritage List – the Old Town with the Wawel Castle and Kazimierz.

Krakow Fortress – a unique set of military facilities built by the Austrian invader in the years 1848-1916 in Krakow and its vicinity. The task of the fortress was to defend the borders of the Austro-Hungarian monarchy against the troops of tsarist Russia. The fortress consisted of several hundred military facilities, such as forts, combat bunkers, ammunition shelters, caverns, artillery batteries, and the fortress’s backstage facilities, such as communication and communication systems (including the network of barracks), warehouses, barracks, riding schools, hospitals, production workshops and many more. Currently, there are about 100 facilities, some of them have been renovated and developed. In order to popularize the Krakow Fortress, a sightseeing „Krakow Fortress Trail” was created, connecting most of its facilities.

Fort 49 Krzesławice – the main artillery fort, built in 1882-87, in the place where a Earthwork from around 1872 had previously found its way. Its task was to defend the Sandomierz route running over the Vistula valley. On November 18-20, 1914, the fort’s artillery took part in the so-called First Battle of Krakow.

Fort 49a Dłubnia – main, armored fort. It was built in the years 1892-96. The fort’s task was to defend the Dłubnia valley. The fort could take part in hostilities during the so-called First Battle of Krakow, which took place on November 16-25, 1914 in the northern foreground of the fortress.

The film was recorded on April 9, 2021.

Region