Tag - Grodzisko Pańskie

Grodzisko Pańskie – wzniesienie o wysokości 485 m n.p.m. na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znajdujące się w paśmie wzniesień tworzących lewe zbocza Doliny Wodącej. Na szczycie wzniesienia znajduje się grupa skał w formie długiego grzebienia.