Region: Kotlina Siewierza / Siewierz Basin

🇵🇱
Kolina Siewierza – nowy mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, od wschodu graniczy z Wyżyną Częstochowską, od południowego-wschodu graniczy z Wyżyną Olkuską, od zachodu graniczy z Pagórami Jaworznickimi a od północy graniczy z Progiem Woźnickim i Obniżeniem Górnej Warty.

🇬🇧
Siewierz Basin – a new physico-geographic mesoregion in southern Poland, bordering the Częstochowa Upland to the east, bordering the Olkuska Upland to the south-east, bordering the Jaworznicki Hills to the west, and bordering the Woźnicki Threshold and the Upper Warta Depression to the north.

Dolina Białej Przemszy
Video

Dolina Białej Przemszy

Wędrówka po Dolinie Białej Przemszy. Z Błędowa, dzielnicy Dąbrowy Górniczej, rozpoczynamy wędrówkę żółtym szlakiem. Następnie wchodzimy na ścieżkę dydaktyczną - "Dolina Białej Przemszy", która prowadzi po malowniczych rozlewiskach rzeki. Pierwszą atrakcją wędrówki jest przejście po...

Read More