Region: Nizina Nadwiślańska / Vistula Lowland

🇵🇱
Nizina Nadwiślańska – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce będący częścią Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego. Tworzy szeroką dolinę w górnym biegu Wisły. Region obejmuje również dolinę dolnego Dunajca i końcowy odcinek rzeki Wisłoki.
Na północno-zachodnich rubieżach regionu rzeka Wisła wycina swą doliną wyraźny próg zwany terasem nad zalewowym. Ku wschodowi Nizina przechodzi w rozległy obszar wypełniony utworami piaszczystymi z widocznymi nieraz w krajobrazie pasmami wydm. To głównie obszar międzyrzecza Wisły i Raby, kraina bagnista na północy wskutek minimalnego spływu wód i piaszczysta w części południowej, o niewielkich różnicach wysokościowych terenu. Powierzchnię tą zajmuje w znacznym stopniu, zwłaszcza w części bocheńskiej Niziny Puszcza Niepołomicka, środowisko lasów o różnorodnym składzie gatunkowym, z zachowanymi enklawami roślinności pradawnej puszczy.

🇬🇧
The Vistula Lowland – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, part of the Sandomierz Basin, on the border of the Małopolska Upland and Northern Subcarpathia. It creates a wide valley in the upper reaches of the Vistula River. The region also includes the valley of the lower Dunajec and the final section of the Wisłoka River.
In the north-western part of the region, the Vistula River cuts through its valley a distinct threshold known as the floodplain terrace. Towards the east, the lowland changes into a vast area filled with sandy formations with bands of dunes that are often visible in the landscape. It is mainly the area between the Vistula and Raba rivers, a swampy area in the north due to minimal runoff of water and a sandy one in the southern part, with small height differences in the terrain. This area is largely occupied, especially in the Bochnia part of the Niepołomice Lowlands, with forests of various species composition, with preserved enclaves of the primeval forest vegetation.

Nizina Nadwiślańska - Lasek Łęgowski
Video

Lasek Łęgowski [jesień]

Jesienna wędrówka po Lasku Łęgowskim w Krakowie. Ruszamy z parkingu przy ulicy Ogłęczyzna. Wędrujemy alejką wśród licznych olch i dębów, z których jeden jest pomnikiem przyrody z pniem o obwodzie 331 cm. Z lasu podchodzimy na brzeg Wisły i podziwiamy spokojną taflę wody w rzece. Wracamy...

Read More
Nizina Nadwiślańska - Lasek Mogilski
Video

Lasek Mogilski [jesień]

Jesienna wędrówka po Lasku Mogilskim w Krakowie - Nowej Hucie. Zaczynamy od południowej strony przy ulicy Longinusa Podbipienty. Wędrujemy alejkami pomiędzy licznymi wiązami szypułkowymi i dębami szypułkowymi, z których niektóre sięgają wieku 160 lat. Pozostawione obumarłe drzewa tworzą...

Read More
Video

Lasek Mogilski [lato]

Letni spacer po Lasku Mogilskim w Krakowie - Nowej Hucie. Zaczynamy od południowej strony przy ulicy Longinusa Podbipienty. Wędrujemy alejkami pomiędzy licznymi wiązami szypułkowymi i dębami szypułkowymi, z których niektóre sięgają wieku 160 lat. Pozostawione obumarłe drzewa tworzą...

Read More
Nizina Nadwiślanska - Lasek Mogilski
Video

Lasek Mogilski [wiosna]

Wiosenny spacer po Lasku Mogilskim w Krakowie - Nowej Hucie. Zaczynamy od południowej strony przy ulicy Longinusa Podbipienty. Wędrujemy alejkami pomiędzy licznymi wiązami szypułkowymi i dębami szypułkowymi, z których niektóre sięgają wieku 160 lat. Pozostawione obumarłe drzewa tworzą...

Read More
Nizina Nadwiślańska - Lasek Łęgowski
Video

Lasek Łęgowski [zima]

Wirtualny spacer w zimowej scenerii po Lasku Łęgowskim w Krakowie. Ruszamy z parkingu przy ulicy Ogłęczyzna. Wędrujemy alejką wśród licznych olch i dębów, z których jeden jest pomnikiem przyrody z pniem o obwodzie 331 cm. Z lasu podchodzimy na brzeg Wisły i podziwiamy piękną taflę wody...

Read More
Nizina Nadwiślańska - Lasek Mogilski
Video

Lasek Mogilski [zima]

Zimowy wirtualny spacer po Lasku Mogilskim w Krakowie - Nowej Hucie. Zaczynamy od południowej strony przy ulicy Longinusa Podbipienty. Wędrujemy alejkami pomiędzy licznymi wiązami szypułkowymi i dębami szypułkowymi, z których niektóre sięgają wieku 160 lat. Po wschodniej stronie lasu...

Read More