Region: Podgórze Bocheńskie / Bochnia Submontane Region

🇵🇱
Podgórze Bocheńskie – mezoregion geograficzny będący częścią Kotliny Sandomierskiej. Stanowi pas wzgórz ciągnący się wzdłuż brzeżnej strefy Karpat o wysokości 260 – 300 m n.p.m., charakteryzujący się łagodną rzeźbą terenu i stosunkowo głębokimi wcięciami w podłoże potoków tu płynących czy lokalnych dróg, tzw. holwegów. W północnej strefie Podgórza Bocheńskiego, przebiega pas wyniosłych w stosunku do Niziny Nadwiślańskiej wzniesień, do których zalicza się Grodzisko (268 m) wznoszące się nad zakolem Raby w Chełmie, górne partie Moszczenicy i Łapczycy, Bochni oraz Uzbornia i Gorzków.

🇬🇧
Bochnia Submontane Region – a geographical mesoregion that is part of the Sandomierz Basin. It is a belt of hills stretching along the edge of the Carpathian Mountains, 260-300 m a.s.l., characterized by a gentle relief and relatively deep cuts into the bed of streams flowing here or local roads, the so-called holwegs. In the northern zone of the Bochnia Submontane Region, there is a belt of high hills in relation to the Vistula Lowland, including Grodzisko (268 m) rising over the Raba bend in Chełm, the upper parts of Moszczenica and Łapczyca, Bochnia, Uzbornia and Gorzków.