Wirtualna wędrówka po Puszczy Niepołomickiej. Wyruszamy z parkingu w Stanisławicach i zielonym szlakiem dochodzimy do Rezerwatu Długosz Królewski. Schodzimy ze szlaku i leśną ścieżką przechodzimy przez fragment rezerwatu. Po powrocie na szlak dochodzimy do Cmentarzu Żołnierzy Polskich, gdzie ponownie schodzimy ze szlaku i leśnymi ścieżkami wracamy na parking do Stanisławic.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Rezerwacie Długosz Królewski w Puszczy Niepołomickiej, Polska
🏞️ Trasa: Stanisławice, parking leśny (204 m n.p.m.; 49.994981, 20.353407) – Rezerwat Długosz Królewski (212 m n.p.m.; 50.000747, 20.351111) – Cmentarz Żołnierzy Polskich (208 m n.p.m.; 50.020714, 20.358589) – Skrzyżowanie leśnych dróg (210 m n.p.m.; 50.009270, 20.343933) – Stanisławice, parking leśny (204 m n.p.m.; 49.994981, 20.353407)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak, leśne drogi oznaczone na mapie
📏 Długość: około 8,2 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:50 h
↗️ Suma podejść: 46 m
↘️ Suma zejść: 46 m

00:00:22 Stanisławice, parking leśny
00:08:07 Rezerwat Długosz Królewski
00:10:09 Zejście ze szlaku
00:19:05 Powrót na zielony szlak
00:47:32 Cmentarz żołnierzy polskich
00:48:48 Zejście ze szlaku
01:10:12 Skrzyżowanie leśnych dróg
01:36:23 Stanisławice, parking leśny

Podgórze Bocheńskie – mezoregion geograficzny będący częścią Kotliny Sandomierskiej. Stanowi pas wzgórz ciągnący się wzdłuż brzeżnej strefy Karpat o wysokości 260 – 300 m n.p.m., charakteryzujący się łagodną rzeźbą terenu i stosunkowo głębokimi wcięciami w podłoże potoków tu płynących czy lokalnych dróg, tzw. holwegów. W północnej strefie Podgórza Bocheńskiego, przebiega pas wyniosłych w stosunku do Niziny Nadwiślańskiej wzniesień, do których zalicza się Grodzisko (268 m) wznoszące się nad zakolem Raby w Chełmie, górne partie Moszczenicy i Łapczycy, Bochni oraz Uzbornia i Gorzków.

Rezerwat Długosz Królewski – rezerwat przyrody po powierzchni 24 ha na terenie Puszczy Niepołomickiej. Jest to rezerwat florystyczny, utworzony dla ochrony unikatowego w Polsce gatunku paproci – długosza królewskiego. Występuje tu także bór sosnowy z bogatym runem, w którym rośnie borówka bagienna, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, wełnianki i torfowce.

Film zarejestrowany w dniu 27 stycznia 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk through the Długosz Królewski Reserve in the Niepołomice Forest, Poland
🏞️ Route: Stanisławice, forest parking (204 m a.s.l.; 49.994981, 20.353407) – Długosz Królewski Reserve (212 m a.s.l.; 50.000747, 20.351111) – Cemetery of Polish Soldiers (208 m a.s.l.; 50.020714, 20.358589) – Crossing of forest roads (210 m a.s.l.; 50.009270, 20.343933) – Stanisławice, forest parking (204 m a.s.l.; 49.994981, 20.353407)
🆔 Trail designation: green trail, forest roads marked on the map
📏 Length: about 8.2 km
⏲️ Walking time: about 1:50 h
↗️ Sum of approaches: 46 m
↘️ Sum down: 46 m

00:00:22 Stanisławice, forest parking
00:08:07 Długosz Królewski Reserve
00:10:09 Going off the trail
00:19:05 Return to the green trail
00:47:32 Cemetery of Polish soldiers
00:48:48 Going off the trail
01:10:12 Crossing of forest roads
01:36:23 Stanisławice, forest parking

Bochnia Submontane Region – a geographical mesoregion that is part of the Sandomierz Basin. It is a belt of hills stretching along the edge of the Carpathian Mountains, 260-300 m a.s.l., characterized by a gentle relief and relatively deep cuts into the bed of streams flowing here or local roads, the so-called holwegs. In the northern zone of the Bochnia Submontane Region, there is a belt of high hills in relation to the Vistula Lowland, including Grodzisko (268 m) rising over the Raba bend in Chełm, the upper parts of Moszczenica and Łapczyca, Bochnia, Uzbornia and Gorzków.

Długosz Królewski Reserve – a 24 ha nature reserve in the Niepołomice Forest. It is a floristic reserve, established to protect a species of fern unique in Poland – the royal fern. There is also a pine forest with a rich undergrowth, in which grows bog blueberry, bog cranberry, larch, woolly and sphagnum trees.

The film was recorded on January 27, 2022.

Region