Region: Podgórze Krakowskie / Kraków Submontane Region

🇵🇱
Podgórze Krakowskie – mezoregion fizycznogeograficzny będący częścią Kotliny Sandomierskiej. Rozciąga się od od Skawiny na zachodzie po Szarów i Gdów na wschodzie. Od północy graniczy z Pomostem Krakowskim, Niziną Nadwiślańską i Podgórzem Bocheńskim a od południa z Pogórzem Wielickim. Podgórze Krakowskie, podobnie jak Pomost Krakowski, ma charakter przejściowy. Stanowi go pas szerokich garbów i pagórów, niekiedy przekraczających wysokość 300 m n.p.m. (kulminacja przy forcie Rajsko – 349 m n.p.m.), silnie rozczłonkowanych przez sieć dolin rzecznych, stale i epizodycznie odwadnianych.

🇬🇧
Kraków Submontane Region – a physical and geographic mesoregion that is part of the Sandomierz Basin. It stretches from Skawina in the west to Szarów and Gdów in the east. From the north it borders with the Krakowskie Pier, the Vistula Lowlands and Podgórze Bocheński, and from the south with the Wieliczka Foothills. Krakow Podgórze, just like the Krakow Bridge, is of a temporary nature. It is made up of a strip of wide humps and hills, sometimes exceeding a height of 300 m a.s.l. (culmination at Fort Rajsko – 349 m a.s.l.), strongly fragmented by a network of river valleys, constantly and occasionally drained.

Podgórze Krakowskie - Winnica
Video

Winnica

Wirtualny spacer po Podgórzu Krakowskim, nowym mezoregionie fizycznogeograficznym Polski. Wędrówkę rozpoczynamy przy stacji PKP w Staniątkach, skąd kierujemy się w stronę Puszczy Niepołomickiej. Przy linii kolejowej Kraków-Tarnów odwiedzamy Miejsce Pamięci wysadzenia pociągu Hansa Franka...

Read More