Wirtualny spacer po Podgórzu Krakowskim, nowym mezoregionie fizycznogeograficznym Polski. Wędrówkę rozpoczynamy przy stacji PKP w Staniątkach, skąd kierujemy się w stronę Puszczy Niepołomickiej. Przy linii kolejowej Kraków-Tarnów odwiedzamy Miejsce Pamięci wysadzenia pociągu Hansa Franka w 1944 r. Następnie rozległymi i widokowymi polami dochodzimy do wzgórza Winnica. Na szczyt wchodzimy przez las bez oznakowanej ścieżki. Do Staniątek wracamy Drogą Królewską wzdłuż potoku Podłężanka.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po wzniesieniu Winnica w Staniątkach, Polska
🏞️ Trasa: Staniątki, przystanek kolejowy (204 m n.p.m.; 50.010952, 20.206346) – Miejsce Pamięci wysadzenia pociągu Hansa Franka (214 m n.p.m.; 50.010731, 20.222247) – Winnica (253 m n.p.m.; 49.998733, 20.215080) – Staniątki, przystanek kolejowy (204 m n.p.m.; 50.010952, 20.206346)
🆔 Oznaczenie: drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 6,3 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 120 m
↘️ Suma zejść: 120 m

00:00:22 Staniątki, przystanek kolejowy
00:14:53 Miejsce Pamięci wysadzenia pociągu Hansa Franka
00:40:13 Zejście z drogi
00:46:02 Winnica
00:51:49 Powrót na leśną drogę
01:06:01 Podłężanka
01:12:52 Podłężanka
01:25:07 Staniątki, przystanek kolejowy

Podgórze Krakowskie – mezoregion fizycznogeograficzny będący częścią Kotliny Sandomierskiej. Rozciąga się od od Skawiny na zachodzie po Szarów i Gdów na wschodzie. Od północy graniczy z Pomostem Krakowskim, Niziną Nadwiślańską i Podgórzem Bocheńskim a od południa z Pogórzem Wielickim. Podgórze Krakowskie, podobnie jak Pomost Krakowski, ma charakter przejściowy. Stanowi go pas szerokich garbów i pagórów, niekiedy przekraczających wysokość 300 m n.p.m. (kulminacja przy forcie Rajsko – 349 m n.p.m.), silnie rozczłonkowanych przez sieć dolin rzecznych, stale i epizodycznie odwadnianych.

Winnica (253 m.n.p.m) – wzgórze porośnięte gęstym lasem mieszanym, będącym pozostałością po Puszczy Niepołomickiej. Nazwa wzniesienia pochodzi od istniejącej tu do końca XIV wieku winnicy.

Film zarejestrowany w dniu 10 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: A walk on the Winnica hill in Staniątki, Poland
🏞️ Route: Staniątki, train station (204 m a.s.l.; 50.010952, 20.206346) – Hans Frank Train Blowing Memorial Site (214 m a.s.l.; 50.010731, 20.222247) – Winnica Hill (253 m a.s.l.; 49.998733, 20.215080) – Staniątki, train station (204 m a.s.l.; 50.010952, 20.206346)
🆔 Trail designation: roads and forest alleys marked on the map
📏 Length: about 6.3 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 120 m
↘️ Sum down: 120 m

00:00:22 Staniątki, train station
00:14:53 Hans Frank Train Blowing Memorial Site
00:40:13 Going off the road
00:46:02 Winnica Hill
00:51:49 Return to the forest road
01:06:01 Podłężanka River
01:12:52 Podłężanka River
01:25:07 Staniątki, train station

Kraków Submontane Region – a physical and geographic mesoregion that is part of the Sandomierz Basin. It stretches from Skawina in the west to Szarów and Gdów in the east. From the north it borders with the Krakowskie Pier, the Vistula Lowlands and Podgórze Bocheński, and from the south with the Wieliczka Foothills. Krakow Podgórze, just like the Krakow Bridge, is of a temporary nature. It is made up of a strip of wide humps and hills, sometimes exceeding a height of 300 m a.s.l. (culmination at Fort Rajsko – 349 m a.s.l.), strongly fragmented by a network of river valleys, constantly and occasionally drained.

Winnica Hill (253 m a.s.l.) – a hill covered with a dense mixed forest (a remnant of the Niepołomice Forest). The name of the hill comes from the vineyard that existed here until the end of the 14th century.

The film was recorded on February 10, 2022.

Region