Region: Pomost Krakowski / Krakow Bridge

🇵🇱
Pomost Krakowski – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce, we wschodniej części makroregionu Brama Krakowska. Graniczy od zachodu i północy z Obniżeniem Cholerzyńskim, od północnego wschodu z Płaskowyżem Proszowickim, od wschodu z Niziną Nadwiślańską a od południa z Rowem Skawińskim. Region jest systemem wzgórz zbudowanym z wapieni jurajskich (m.in. Wawel, Wzgórza Tynieckie, Pychowice, Sowiniec, Krzemionki).

🇬🇧
Krakow Bridge – a physical and geographic mesoregion in southern Poland, in the eastern part of the Krakow Gate macroregion. It borders on the west and north with the Cholerzyn Depression, on the north-east with the Proszowice Plateau, on the east with the Vistula Lowland and on the south with the Skawina Rift. The region is a system of hills built of Jurassic limestones (including Wawel, Wzgórza Tynieckie, Pychowice, Sowiniec, Krzemionki).

Pomost Krakowski - Wzgórza Tynieckie
Video

Wzgórza Tynieckie

Wiosenna wędrówka po Wzgórzach Tynieckich w Krakowie. Wyruszamy z leśnego parkingu przy ulicy Obrony Tyńca i wchodzimy na zielony szlak prowadzący wokół Tyńca. Pierwszym wzgórzem, które zdobywamy jest Ostra Góra z rozległym widokiem na lasy tynieckie. Po zejściu ze szczytu okrążamy leśną...

Read More