Region: Uznam i Wolin / Uznam and Wolin Islands

🇵🇱
Uznam i Wolin – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce należący do Pobrzeża Szczecińskiego. Obejmuje wyspę Uznam, większą część wyspy Wolin, a także mniejsze wysepeki we wstecznej delcie Świny.
Wolin i Uznam należą do największych wysp bałtyckich. Stanowią południowy brzeg Zatoki Pomorskiej. Od południa otacza je Zalew Szczeciński. Od wschodu Wolin oddziela od lądu rzeka Dziwna z Zalewem Kamieńskim, a od zachodu
rzeka Świna. Uznam od strony zachodniej obmywany jest przez rzekę Pianę (Peene). Między Wolinem a Uznamem znajdują się 42 mniejsze wyspy. Oprócz wyspy Karsibór, nie są zamieszkałe. Powierzchnia wysp Wolin i Uznam wynosi kolejno 265 km² i 445 km², z czego w Polsce znajduje się 16% powierzchni tej ostatniej, tj. 72 km².

🇬🇧
Uznam and Wolin Islands – a physical and geographical mesoregion in north-western Poland belonging to the Szczecin Coast. It includes the island of Uznam, most of the island of Wolin, as well as smaller islands in the backward delta of Świna.
Wolin and Uznam are among the largest Baltic islands. They constitute the southern shore of the Pomeranian Bay. From the south it is surrounded by the Szczecin Lagoon. From the east, Wolin is separated from the mainland by the Dziwna River with the Kamieński Reservoir, and from the west
the Świna River. Usedom is washed from the west by the Piana (Peene) River. There are 42 smaller islands between Wolin and Usedom. Apart from the island of Karsibór, they are uninhabited. The area of the Wolin and Uznam islands is 265 km² and 445 km², respectively, of which 16% of the latter’s area, i.e. 72 km², is located in Poland.

Uznam i Wolin - Wzgórze Zielonka
Video

Wzgórze Zielonka

Widokowa wędrówka po Wyspie Wolin. Zaczynamy przy Jeziorze Turkusowym w Wapnicy, skąd wchodzimy najpierw na Piaskową Górę z pięknym widokiem na jezioro, Wapnicę, Dolinę Trzciągowską i pasmo wzniesień Wyżnicy, a następnie wchodzimy na Wzgórze Zielonka z rozległym widokiem na Wsteczną Deltę...

Read More