Region: Wybrzeże Trzebiatowskie / Trzebiatów Coast

🇵🇱
Wybrzeże Trzebiatowskie – mezoregion fizycznogeograficzny Pobrzeża Szczecińskiego, obejmujący pas wybrzeża nad Zatoką Pomorską o długości 60 km od cieśniny Dziwny po Kołobrzeg. Od południa przylega do Równiny Gryfickiej, a od wschodu graniczy z Wybrzeżem Słowińskim. Na zachód znajduje się mezoregion wysp Uznam i Wolin.
Wybrzeże obejmuje obszar o powierzchni ok. 290 km², a długość linii brzegowej wynosi ok. 60 km. Wzdłuż brzegu nad Dziwną oraz od ujścia Regi po ujście Parsęty w Kołobrzegu ciągnie się pas wydm nadmorskich.

🇬🇧
Trzebiatów Coast – a physical and geographic mesoregion of the Szczecin Coast, covering a 60 km long coastal strip on the Pomeranian Bay from the Dziwna Strait to Kołobrzeg. From the south it adjoins the Gryficka Plain, and from the east it borders with the Słowiński Coast. To the west is the mesoregion of the islands of Usedom and Wolin.
The coast covers an area of ​​approx. 290 km², and the length of the coastline is approx. 60 km. Along the shore on the Dziwna and from the mouth of the Rega to the mouth of the Parsęta in Kołobrzeg, there is a strip of coastal dunes.

Wybrzeże Trzebiatowskie - Wyspa Chrząszczewska
Video

Wyspa Chrząszczewska

Letnia wędrówka po Wyspie Chrząszczewskiej położonej na cieśninie Dziwna. Zaczynamy w miejscowości Chrząszczewo, skąd czarnym szlakiem kierujemy się na północ. Dochodzimy do Głazu Królewskiego znajdującego się nad Zalewem Kamińskim. Następnie wzdłuż wybrzeża wyspy wędrujemy widokową trasą...

Read More