Tag - Bagna Łopieńskie

Na grzbiecie Łopienia Środkowego, po zachodniej stronie polany Cechówka, znajduje się unikatowe torfowisko zwane Bagnami Łopieńskimi.