Tag - Bieliczna

Bieliczna – nieistniejąca już wieś łemkowska w Beskidzie Niskim u stóp Lackowej. Została lokowana w 1595 roku. Mieszkańców przymusowo wysiedlono w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”. Pozostała tylko greckokatolicka Cerkiew Świętego Michała Archanioła i stary cmentarz łemkowski.