Letnia wędrówka po Beskidzie Niskim. Z miejscowości Izby podchodzimy na Przełęcz Beskid, gdzie dołączamy do czerwonego szlaku. Następnie bardzo stromym podejściem, tzw. "ścianą płaczu", wchodzimy na Lackową, najwyższy szczyt polskiej części Beskidu Niskiego. Ze szczytu wracamy do Izb przez Przełęcz Pułaskiego i doliną rzeki Biała po drodze zwiedzając Cerkiew Świętego Michała Archanioła w Bielicznej.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Lackową z Izb, Polska
🏞️ Trasa: Izby, przystanek (591 m n.p.m.; 49.438884, 21.066821) – Przełęcz Beskid (644 m n.p.m.; 49.425412, 21.074846) – Lackowa (997 m n.p.m.; 49.426505, 21.102555) – Przełęcz Pułaskiego (774 m n.p.m.; 49.430480, 21.117321) – Bieliczna, Cerkiew Świętego Michała Archanioła (659 m n.p.m.; 49.441284, 21.097087) – Izby, skrzyżowanie (585 m n.p.m.; 49.439920, 21.066048)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 10,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 450 m
↘️ Suma zejść: 447 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Lackowa (Lacková) – szczyt o wysokości 997 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Jest najwyższym szczytem po polskiej stronie Beskidu Niskiego. Znajduje się na granicy Polsko-Słowackiej. Jest dobrze widoczny z daleka z miejscowości Izby i Bieliczna po polskiej stronie, a po słowackiej stronie z miejscowości Frička i Cigeľka. Stok Lackowej od zachodniej strony jest najbardziej stromy w Beskidzie Niskim i jednym z najbardziej stromych w polskich górach (poza Tatrami), którym poprowadzony jest szlak turystyczny. Lackowa należy do Korony Gór Polski.

00:00:22 Izby, przystanek
00:19:24 Przełęcz Beskid
01:04:49 Lackowa
01:32:12 Przełęcz Pułaskiego
01:32:26 Zejście ze szlaku
01:36:38 Rzeka Biała
01:39:44 Rzeka Biała
01:43:00 Rzeka Biała
01:49:25 Rzeka Biała
01:50:45 Rzeka Biała
01:52:58 Rzeka Biała
01:54:47 Rzeka Biała
02:00:02 Rzeka Biała
02:01:13 Rzeka Biała
02:04:05 Rzeka Biała
02:04:38 Bieliczna, Cerkiew Świętego Michała Archanioła
02:12:59 Rzeka Biała
02:39:26 Izby, skrzyżowanie

Film zarejestrowany w dniu 7 czerwca 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Lackowa Mountain from Izby village, Poland
🏞️ Route: Izby, bus stop (591 m a.s.l.; 49.438884, 21.066821) – Beskid Pass (644 m a.s.l.; 49.425412, 21.074846) – Lackowa Mountain (997 m a.s.l.; 49.426505, 21.102555) – Pułaski Pass (774 m a.s.l.; 49.430480, 21.117321) – Bieliczna, St. Michael the Archangel Church (659 m a.s.l.; 49.441284, 21.097087) – Izby, crossroads (585 m a.s.l.; 49.439920, 21.066048)
🆔 Trail designation: red trail, roads and paths marked on the map
📏 Length: about 10.1 km
⏲️ Walking time: about 3:00 h
↗️ Sum of approaches: 450 m
↘️ Sum down: 447 m

Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathians between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicka Pass in the west, located in Poland and Slovakia, in Central Europe. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians.

Lackowa (Lacková) – a peak 997 m a.s.l. in the Low Beskid Mountains. It is the highest peak on the Polish side of the Low Beskids. It is located on the Polish-Slovak border. It is clearly visible from a distance from the villages of Izby and Bieliczna on the Polish side, and on the Slovak side from the villages of Frička and Cigeľka. The slope of Lackowa on the west side is the steepest in the Low Beskids and one of the steepest in the Polish mountains (except the Tatra Mountains), along which the tourist trail runs. Lackowa belongs to the Crown of Polish Mountains.

00:00:22 Izby village, bus stop
00:19:24 Beskid Pass
01:04:49 Lackowa Mountain
01:32:12 Pułaski Pass
01:32:26 Going off the trail
01:36:38 Biała River
01:39:44 Biała River
01:43:00 Biała River
01:49:25 Biała River
01:50:45 Biała River
01:52:58 Biała River
01:54:47 Biała River
02:00:02 Biała River
02:01:13 Biała River
02:04:05 Biała River
02:04:38 Bieliczna, St. Michael the Archangel Church
02:12:59 Biała River
02:39:26 Izby village, crossroads

The film was recorded on June 7, 2022.

Region