Region: Beskid Niski / Low Beskid Mountains

🇵🇱
Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich. Od wschodu graniczy z Bieszczadami, od północnego wschodu z Pogórzem Bukowskim, od zachodu z Kotliną Sądecką, od południowego zachodu z Beskidem Sądeckim, a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim
Najwyższy szczyt po polskiej stronie to Lackowa (997 m n.p.m.), a po słowackiej Busov (1002 m n.p.m.), który jako jedyny przekracza 1000 m.
W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.
Beskid Niski dzieli się na: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Beskid Gorlicki, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy i Kamienia, Gniazdo Jawornika, Pasmo graniczne, Wzgórza Rymanowskie.
Beskid Niski zbudowany jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych.
W Beskidzie Niskim występują tylko dwa piętra roślinne: pogórza (do 550 m n.p.m.) i regiel dolny.

🇬🇧
Low Beskid Mountains – a mountain range in the Carpathian Mountains between the Łupkowska Pass in the east and the Tylicka Pass in the west. The eastern border of the Low Beskids is also the border of the Eastern and Western Carpathians. From the east it borders with the Bieszczady Mountains, from the north-east with the Bukowskie Foothills, from the west with the Sądecka Valley, from the south-west with the Beskid Sądecki, and from the north with the Środkowobeskidzkie Foothills.
The highest peak on the Polish side is Lackowa (997 m above sea level), and on the Slovak side Busov (1002 m above sea level), which is the only one that exceeds 1000 m.
In the center of the Low Beskids there is the Magurski National Park, and in the eastern part of the Jaśliska Landscape Park. The Low Beskids are the lowest and at the same time the most extensive part of the Beskids and the entire arc of the Carpathians.
The Low Beskids are divided into: the Grybowskie Mountains, the Hańczowskie Mountains, the Gorlicki Beskids, the Magurskie Range, the Dukielski Beskids, the Bukowica and Stone Range, Jawornik’s Nest, the Border Range, and the Rymanowskie Hills.
The Low Beskids are made of sedimentary rocks called the Carpathian flysch. These are usually alternating beds of conglomerates, sandstones and shales.
In the Beskid Niski there are only two vegetation levels: the foothills (up to 550 m above sea level) and the lower mountain forest.

Beskid Niski - Sołtysia Góra
Video

Sołtysia Góra

Druga część wiosenno-zimowej wędrówki po Beskidzie Niskim. Z Magury Małastowskiej zielonym szlakiem kierujemy się na Sołtysią Górę, dwuwierzchołkowy szczyt w północnej części Pasma Magury. Szlak prowadzi przez las, miejscami przez przerzedzone drzewa odsłaniają się widoki na sąsiednie...

Read More
Beskid Niski - Magura Małastowska
Video

Magura Małastowska

Wiosenno-zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z miejscowości Owczary wchodzimy na Magurę Małastowską, najwyższy szczyt Pasma Magury Małastowskiej. Zaczynamy pod Cerkwią Opieki Matki Bożej w Owczarach skąd początkowo asfaltową, a następnie gruntową drogą dochodzimy na piękną, widokową...

Read More
Beskid Niski - Kozie Żebro
Video

Kozie Żebro

Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z Hańczowej wchodzimy na Kozie Żebro i na Skałkę. Zaczynamy pod Cerkwią p.w. Opieki Bogurodzicy, za którą przekraczamy rzekę Ropa i wchodzimy na czerwony szlak. Początkowo szlak prowadzi uroczą doliną potoku Markowska Woda by następnie przez piękny...

Read More
Beskid Niski - Lackowa
Video

Lackowa (Lacková)

Letnia wędrówka po Beskidzie Niskim. Z miejscowości Izby podchodzimy na Przełęcz Beskid, gdzie dołączamy do czerwonego szlaku. Następnie bardzo stromym podejściem, tzw. "ścianą płaczu", wchodzimy na Lackową, najwyższy szczyt polskiej części Beskidu Niskiego. Ze szczytu wracamy do Izb...

Read More
Beskid Niski - Wątkowa i Magura
Video

Wątkowa i Magura

Druga część wędrówki po Beskidzie Niskim. Z Rezerwatu Przyrody Kornuty idziemy zielonym szlakiem na Wątkową, najwyższy szczyt Pasma Magury Wątkowskiej, i dalej na Magurę. Na Magurze zaczyna się śnieżyca i ze szczytu schodzimy czerwonym szlakiem w gęsto padającym śniegu. Na Przełęczy...

Read More
Beskid Niski - Rezerwat Kornuty
Video

Rezerwat Kornuty

Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z miejscowości Bartne podchodzimy na szczyt Kornuty i znajdujący się na jego południowych zboczach Rezerwat Przyrody Kornuty. Wędrówkę zaczynamy pod Cerkwią prawosławną Świętych Kosmy i Damiana. Główną drogą prowadzącą przez Bartne dochodzimy do...

Read More
Cigielka w Beskidzie Niskim
Video

Cigielka

Druga część wędrówki po Beskidzie Niskim. Schodzimy z Ostrego Wierchu przez szczyt Cigielka do Wysowej-Zdroju. Żółty i czerwony szlak prowadzi malowniczym grzbietem i dzięki braku liści na drzewach można obserwować ładne widoki na obie strony, w tym na Lackową. Schodząc zielonym szlakiem...

Read More
Ostry Wierch w Beskidzie Niskim
Video

Ostry Wierch

Wędrówka po Beskidzie Niskim. Z Wysowej-Zdroju ruszamy zielonym szlakiem na widokową Przełęcz Cigielka, na której krzyżuje się zielony i czerwony szlak. Następnie czerwonym szlakiem podchodzimy na szczyt Cigielka i dalej wędrujemy w na Ostry Wierch - drugi co do wysokości szczyt po...

Read More