Tag - Bieńkówka

Bieńkówka – wieś w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w gminie Budzów. Położona jest między północnym zboczem Koskowej Góry a południowym Babicy w Beskidzie Makowskim. Wieś Bieńkówka założona została przez króla Polski Kazimierza Wielkiego w 1366 roku.