Region: Beskid Makowski / Makowski Beskid

🇵🇱
Beskid Makowski (nazywany również Beskidem Średnim) – grupa górska będąca częścią Beskidów Zachodnich. Położony jest między rzeką Koszarawą na zachodzie, a Rabą i jej dopływem Krzeczówką na wschodzie. Od zachodu sąsiaduje z Beskidem Małym, Kotliną Żywiecką i Beskidem Żywieckim, od północy z Pogórzem Wielickim, od wschodu z Beskidem Wyspowym, od południa z Kotliną Rabczańską, Pasmem Babiogórskim i pasmem Beskidów Orawskich (po słowackiej stronie).
Krajobraz Beskidu Makowskiego tworzą niewysokie góry, składające się z kilku rozczłonkowanych pasm górskich: Pasmo Pewelskie, Pasmo Laskowskie, Pasmo Chełmu, Pasmo Babicy, Pasmo Koskowej Góry. Na zboczach gór i w dolinach rozmieszczone są liczne przysiółki z zabudową zagrodową. W krajobrazie dominują pola i łąki, które dochodzą aż po same szczyty.
Najwyższe szczyty to Lubomir 904 m, Łysina 891 m, Lasek 871 m, Koskowa Góra 866 m, Zębolowa 859 m, Kotoń 857 m, Parszywka 849 m, Stołowa Góra 841 m.

🇬🇧
Makowski Beskid (also called the Middle Beskids) – a mountain group that is part of the Western Beskids. It is located between the Koszarawa River in the west and Raba and its tributary Krzeczówka in the East. From the west it borders with the Little Beskids, Żywiec Valley and the Żywiec Beskids, from the north with the Wieliczka Foothills, from the east with the Island Beskids, from the south with the Rabczańska Valley, the Babiogórski Range and the Orava Beskids (on the Slovak side).
The landscape of the Makowski Beskids is formed by low mountains, consisting of several fragmented mountain ranges: the Pewelskie Range, the Laskowskie Range, the Chełm Range, the Babica Range, and the Koskowa Mountain Range. On the slopes of the mountains and in the valleys there are numerous hamlets with farm buildings. The landscape is dominated by fields and meadows that reach the tops.
The highest peaks are: Lubomir 904 m, Łysina 891 m, Lasek 871 m, Koskowa Góra 866 m, Zębolowa 859 m, Kotoń 857 m, Parszywka 849 m, Stołowa Góra 841 m.

Beskid Makowski - Chełm Wschodni
Video

Chełm Wschodni

Druga część marcowej wędrówki po Beskidzie Makowskim. Z Chełmu kierujemy się czerwonym szlakiem na Chełm Wschodni, niższy wierzchołek Pasma Chełmu. Zalesiony szczyt leży poza szlakiem i nie prowadzi na niego żadna ścieżka. Ze szczytu schodzimy zielonym szlakiem na widokową Przełęcz...

Read More
Beskid Makowski - Chełm
Video

Chełm

Marcowa wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z Zembrzyc podchodzimy czerwonym szlakiem na Chełm, najwyższy szczyt w Paśmie Chełmu. Zaczynamy przy potoku Paleczka kierując się na północny-wschód. Szlak początkowo prowadzi przez las do widokowo położonego przysiółka Pilchówka. Można stąd...

Read More
Beskid Makowski - Kamiennik
Video

Kamiennik

Wrześniowa wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z miejscowości Poręba wyruszamy zielonym szlakiem na Kamiennik. Po początkowym, intensywnym podejściu docieramy na punkt widokowy, z którego roztacza się rozległa panorama na Jezioro Dobczyckie i Pogórze Wiśnickie. Po powrocie na szlak wchodzimy...

Read More
Beskid Makowski - Trzebuńska Góra
Video

Trzebuńska Góra

Wczesnowiosenna wirtualna wędrówka po Beskidzie Makowskim. Zaczynamy ją w miejscowości Trzebunia skąd drogą bez szlaku dochodzimy do Rezerwatu Las Gościba. Następnie czerwonym szlakiem wchodzimy na zalesiony szczyt Trzebuńska Góra. Schodząc ze szczytu kierujemy się na wschód i...

Read More
Beskid Makowski - Uklejna
Video

Uklejna

Wirtualna wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z Myślenickiego Zarabia czerwonym szlakiem podchodzimy na Uklejnę. Już na samym początku czeka nas duża atrakcja, przechodzimy przez niewielki ale przepiękny Rezerwat Zamczysko nad Rabą. Następnie dochodzimy leśnym szlakiem do punku widokowego...

Read More
Babica w Beskidzie Makowskim
Video

Babica

Letnia wędrówka po Beskidzie Makowskim. Wyruszamy z miejscowości Bieńkówka wchodząc niebieskim szlakiem na Babicę Zachodnią. Następnie czerwonym szlakiem wchodzimy na Babicę po drodze podziwiając wspaniałe widoki na sąsiednie Pasmo Koskowej Góry. W oddali widać także Babią Górę i część...

Read More
Pękalówka w Beskidzie Makowskim
Video

Pękalówka

Drugą część wędrówki po Beskidzie Makowskim. Ze szczytu Kotoń schodzimy leśną ścieżką a następnie żółtym szlakiem kierujemy się na Pękalówkę, niższy szczyt w paśmie Kotonia. Przed wejściem na Pękalówkę schodzimy ze szlaku i odwiedzamy Polanę Pękalówka, z której podziwiamy wspaniałe widoki...

Read More
Kotoń w Beskidzie Makowskim
Video

Kotoń

Wędrówka po Beskidzie Makowskim. Z przepięknie położonej miejscowości Zawadka wchodzimy na Kotoń, najwyższy szczyt w masywie Kotonia. Najpierw czarnym szlakiem podchodzimy na Kotoń Zachodni, niższy jego wierzchołek, a następnie żółtym szlakiem podchodzimy na właściwy szczyt. Na...

Read More
Polana Sucha w Beskidzie Makowskim
Video

Polana Sucha

Wędrówka po Beskidzie Makowskim. Schodzimy z Lubomira leśnym szlakiem przez Łysinę na Polanę Suchą. Malownicza Polana Sucha znajduje się na Przełęczy Suchej pomiędzy Łysiną a Kamiennikiem. Następnie podchodzimy do Schroniska PTTK na Kudłaczach.

Read More
Lubomir w Beskidzie Makowskim
Video

Lubomir

Wędrówka na najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego - Lubomir. Trasa zaczyna się pod Schroniskiem PTTK na Kudłaczach. Następnie podchodzimy na Łysinę, kolejno na Trzy Kopce aż docieramy na Lubomir. Ładny, leśny szlak z pięknym punktem widokowym znajdującym się tuż przed podejściem na Lubomir...

Read More