Tag - Błatnia

Błatnia – szczyt o wysokości 917 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim, wznoszący się nad Doliną Wapienicy, niecałe 4 km na zachód od Klimczoka. Wierzchołek, grzbiety w jego rejonie oraz południowe stoki opadające ku dolinie Chrobaczego Potoku w Brennej pokryte są ciągiem polan, które do II wojny światowej stanowiły tradycyjny ośrodek gospodarki pasterskiej. Pod szczytem znajduje się Schronisko PTTK na Błatniej zbudowane w latach 1925–1926. Ze szczytu roztacza się dookolna panorama, obejmującą wszystkie najciekawsze szczyty tej części Beskidu Śląskiego. Po stronie północnej widać rozległą panoramę miasteczek i wsi śląskich od Skoczowa po Bielsko-Białą.