Druga część zimowej wędrówki po Beskidzie Śląskim. Schodzimy z widokowego szczytu Błatnia i wchodzimy na sąsiedni szczyt Przykra, który jest częściowo zalesiony ale przez brak liści na drzewach gdzieniegdzie pojawiają się ciekawe widoki. Następnie szlakiem spacerowym niebieskim schodzimy piękną doliną potoku Jasionka do miejscowości Jaworze.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Przykrą i zejście do Jaworza, Polska
🏞️ Trasa: Błatnia (917 m n.p.m.; 49.748343, 18.945327) – Przykra (824 m n.p.m.; 49.756193, 18.945537) – Potok Jasionka (541 m n.p.m.; 49.755941, 18.923535) – Jaworze, parking (458 m n.p.m.; 49.766569, 18.910383)
🆔 Oznaczenie: szlak spacerowy zielony, niebieski szlak, żółty szlak, szlak spacerowy niebieski
📏 Długość: około 5,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:20 h
↗️ Suma podejść: 35 m
↘️ Suma zejść: 489 m

00:00:22 Błatnia
00:03:39 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
00:08:51 Przełęcz pod Przykrą
00:09:02 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
00:11:45 Przykra
00:15:40 Przełęcz pod Przykrą
00:15:51 Skrzyżowanie niebieskiego, żółtego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
00:20:56 Skrzyżowanie żółtego szlaku i szlaku spacerowego niebieskiego
00:23:12 Skrzyżowanie szlaku spacerowego niebieskiego i szlaku spacerowego zielonego
00:40:39 Potok
00:41:53 Potok Jasionka
00:42:38 Skrzyżowanie szlaku spacerowego niebieskiego i szlaku spacerowego zielonego
01:00:24 Skrzyżowanie szlaku spacerowego niebieskiego, szlaku spacerowego zielonego i czerwonego szlaku
01:01:20 Potok Jasionka
01:02:06 Jaworze, parking

Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, wchodzące w skład Karpat Zachodnich. Położone jest w południowej części województwa śląskiego w Polsce oraz we wschodnim regionie morawsko-śląskim, w Czechach. Najwyższym szczytem Beskidu Śląskiego jest Skrzyczne (1257 m n.p.m.).

Przykra (824 m n.p.m.) – szczyt w północnej części Beskidu Śląskiego, w paśmie Błatniej. Płaski wierzchołek jest częściowo zalesiony, z którego braku liści na drzewach roztaczają się atrakcyjne widoki. Przykra jest pierwszym wzniesieniem w grzbiecie odchodzącym w kierunku północnym od szczytu Błotnego. Jest również zwornikiem dla rozgałęziających się tu grzbietów Wielkiej Polany i Palenicy.

Film zarejestrowany w dniu 12 lutego 2022 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Ascent to Przyrka Mountain and descent to Jaworze, Poland
🏞️ Route: Błatnia Mountain (917 m a.s.l.; 49.748343, 18.945327) – Przykra Mountain (824 m a.s.l.; 49.756193, 18.945537) – Jasionka Stream (541 m a.s.l.; 49.755941, 18.923535) – Jaworze, parking (458 m a.s.l.; 49.766569, 18.910383)
🆔 Trail designation: green walking trail, blue szlak, yellow szlak, blue walking trail
📏 Length: about 5.1 km
⏲️ Walking time: about 1:20 h
↗️ Sum of approaches: 35 m
↘️ Sum down: 489 m

00:00:22 Błatnia Mountain
00:03:39 The crossing of the blue trail, the yellow trail and the green walking trail
00:08:51 The pass near Przykra
00:09:02 The crossing of the blue trail, the yellow trail and the green walking trail
00:11:45 Przykra Mountain
00:15:40 The pass near Przykra
00:15:51 The crossing of the blue trail, the yellow trail and the green walking trail
00:20:56 The crossing of the yellow trail and the blue walking trail
00:23:12 The crossing of the blue walking trail and the green walking trail
00:40:39 Stream
00:41:53 Jasionka Stream
00:42:38 The crossing of the blue walking trail and the green walking trail
01:00:24 The crossing of the blue walking trail and the green walking trail and the red trail
01:01:20 Jasionka Stream
01:02:06 Jaworze, parking

Silesian Beskids Mountains – a mountain range that is part of the Western Beskids, part of the Western Carpathians. It is located in the southern part of the Silesian Voivodeship in Poland and in the eastern Moravian-Silesian region in the Czech Republic. The highest peak of the Silesian Beskids is Skrzyczne (1257 m a.s.l).

Przykra Mountain (824 m a.s.l.) – a peak in the northern part of the Silesian Beskids, in the Błatnia range. The flat top is partly wooded, with no leaves on the trees offering attractive views. Przykra Montain is the first hill in the ridge that runs northwards from the Błotny peak. It is also a keystone for the ramification of the ridges of Wielka Clearing and Palenica here.

The film was recorded on February 12, 2022.

Region