Tag - Bogdanówka

Bogdanówka – potok, lewy dopływ Krzczonówki o długości 8,36 km. Zlewnia potoku znajduje się na obszarze Beskidu Makowskiego. Źródła potoku znajdują się na wysokości około 770 m n.p.m., na południowych stokach grzbietu łączącego Koskową Górę z Parszywką, w obrębie miejscowości Bogdanówka. Spływa w południowym kierunku, niżej zakręcając na południowy wschód, w końcu na wschód. Przepływa przez miejscowości Bogdanówka, Skomielna Czarna i Tokarnia, w której uchodzi do Krzczonówki na wysokości 421 m.