Tag - Brama Krakowska

Brama Krakowska – skalna brama w Ojcowskim Parku Narodowym, znajdująca się w Dolinie Prądnika i zamykają wylot Wąwozu za Krakowską Bramą. Kolumny Bramy Krakowskiej zbudowane są z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalistych o wysokości ok. 15 m, lewa kolumna jest wyższa. Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne.