Wędrówkę po Ojcowskim Parku Narodowym i biegnącej przez całą jego długość malowniczej Dolinie Prądnika rozpoczynamy ze skrzyżowania szlaków w Prądniku Czajowskim. Okolica przyciąga turystów przede wszystkim niepowtarzalnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Następnie mijamy rzekę Prądnik oraz Źródełko Miłości. Dalej podziwiamy zbudowaną z wapieni skalistych Bramę Krakowską. Kolejnym punktem trasy jest Wąwóz Ciasne Skałki, z którego podążamy w kierunku wzgórza Chełmowa Góra. To jedno z najwyższych wzniesień na terenie parku, na którym znajduje się znana w całej Polsce krasowa Jaskinia Łokietka. Dalej schodzimy ze wzgórza czarnym szlakiem w kierunku Ojcowa, wchodząc po drodze na położoną na prawym zboczu Doliny Prądnika skałę Jonaszówka, często nazywaną również Grubym Jankiem. Rozpościera się z niej przepiękny widok na Ojców i całą Dolinę Prądnika. Ze skały schodzimy na parking pod Zamkiem w Ojcowie, nazywanym również Zamkiem Kazimierzowskim, mijając po drodze Potok Sąspówka oraz Prądnik.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wędrówka po Ojcowskim Parku Narodowym, Polska
🏞️ Trasa: Prądnik Czajowski skrzyżowanie szlaków (311 m n.p.m.; 50.189222, 19.835762) – Źródełko Miłości (320 m n.p.m.; 50.195786, 19.830070) – Brama Krakowska (323 m n.p.m.; 50.195879, 19.828901) – Grota Łokietka (469 m n.p.m.; 50.201672, 19.818885) – Jonaszówka (335 m n.p.m.; 50.202616, 19.827426) – Ojców parking (335 m n.p.m.; 50.211206, 19.831191)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, niebieski szlak, czarny szlak
📏 Długość: około 4,9 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 267 m
↘️ Suma zejść: 243 m

00:00:23 Prądnik Czajowski
00:02:15 Prądnik
00:12:09 Źródełko Miłości
00:13:38 Skrzyżowanie czerwonego, niebieskiego i żółtego szlaku
00:13:59 Brama Krakowska
00:27:19 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:31:56 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:35:32 Grota Łokietka
00:39:50 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:43:07 Skrzyżowanie niebieskiego i czarnego szlaku
00:54:33 Jonaszówka
00:57:34 Zejście ze szlaku
00:59:18 Potok Sąspówka
01:05:11 Prądnik
01:07:22 Skrzyżowanie czerwonego, niebieskiego, czarnego i zielonego szlaku
01:08:28 Prądnik
01:10:40 Zamek w Ojcowie
01:11:13 Ojców parking

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Ojców – niewielka wioska malowniczo położona w Dolinie Prądnika, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Powstanie wsi datuje się na w II połowę XIV w, czyli na okres, kiedy wzniesiono Zamek w Ojcowie na polecenie Kazimierza Wielkiego. W miejscowości znajdują się liczne atrakcje turystyczne: Brama Krakowska, Jaskinia Ciemna, Punkt widokowy na Jonaszówce, ruiny Zamku w Ojcowie, Kaplica „na wodzie”, Jaskinia Łokietka.

Film zarejestrowany w dniu 14 października 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Hiking around the Ojców National Park, Poland
🏞️ Route: Prądnik Czajowski (311 m a.s.l.; 50.189222, 19.835762) – The Source of Love (320 m a.s.l.; 50.195786, 19.830070) – Brama Krakowska (323 m a.s.l.; 50.195879, 19.828901) – Łokietek Cave (469 m a.s.l.; 50.201672, 19.818885) – Jonaszówka Rock (335 m a.s.l.; 50.202616, 19.827426) – Ojców parking (335 m a.s.l.; 50.211206, 19.831191)
🆔 Trail designation: red trail, blue trail, black trail
📏 Length: about 4.9 km
⏲️ Walking time: about 1:30 h
↗️ Sum of approaches: 267 m
↘️ Sum down: 243 m

00:00:23 Prądnik Czajowski
00:02:15 Prądnik River
00:12:09 The Source of Love
00:13:38 Crossroads of the red trail, the blue trail and the yellow trail
00:13:59 Brama Krakowska
00:27:19 Crossroads of the blue trail and the black trail
00:31:56 Crossroads of the blue trail and the black trail
00:35:32 Łokietek Cave
00:39:50 Crossroads of the blue trail and the black trail
00:43:07 Crossroads of the blue trail and the black trail
00:54:33 Jonaszówka Rock
00:57:34 Going of the trail
00:59:18 Sąspówka Stream
01:05:11 Prądnik River
01:07:22 Crossroads of the blue trail, the black trail, the red trail and the green trail
01:08:28 Prądnik River
01:10:40 Ojców Castle
01:11:13 Ojców parking

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Ojców – a small village picturesquely situated in the Prądnik Valley, in the Ojców National Park. The establishment of the village dates back to the second half of the 14th century, i.e. the period when the Ojców Castle was erected at the behest of Casimir the Great. There are numerous tourist attractions in the village: Krakowska Gate, Dark Cave, Viewpoint on Jonaszówka, ruins of the Castle in Ojców, Chapel „on the water”, Łokietek Cave.

The film was recorded on October 14, 2021.

Region