Tag - Busov

Busov – najvyšší vrch Nízkych Beskýd s výškou 1002 m n. m. Nachádza sa v západnej časti pomerne malého rovnomenného pohoria, asi 10 km severozápadne od Bardejova. K masívu Busov patria aj tieto vrcholy: Pálenica (914 m n. m.), Pivnica (857 m n. m.), Vrch Suchej (897 m n. m.) a Pivnica (858 m n. m.).