Tag - Diabli Kamień

Diabelski Kamień (Diabelski Kamień koło Szczyrzyca) – potężny głaz zbudowany z piaskowca ciężkowickiego położony u wschodnich podnóży góry Grodzisko w Beskidzie Wyspowym. Jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Po wschodniej stronie kamienia znajduje się pustelnia, w której do 1992 r. mieszkał na stałe pustelnik z Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. Pustelnia ma wymiary ok. 2 m × 2,5 m. Obok jego pustelni stoi niewielka kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej i szopka dla kóz.