Tag - Dolina Kluczwody

Dolina Kluczwody – dolina potoku Kluczwoda rozciągająca się pomiędzy wsią Wierzchowie a Bolechowicami i Wielką Wsią na Wyżynie Olkuskiej, wchodząc w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dolina ma długość ok. 7 km i znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.