Region: Dolinki Krakowskie / Krakow Valleys

🇵🇱
Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie” – znajduje się w województwie małopolskim, w Polsce. Składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ściślej zajmuje obszar Wyżyny Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. W skład parku wchodzą nastęujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.
Krajobraz tego obszaru tworzą krasowe doliny, przez które w większości przepływają potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajdują się liczne jaskinie oraz ostańce skalne.

🇬🇧
„Dolinki Krakowskie” Landscape Park – located in the Lesser Poland Voivodeship, in Poland. It consists of spring valleys located on the Cracow-Częstochowa Upland. Closer it covers the area of the Olkusz Upland and stretches all the way to the Ditch Krzeszowice. It is full of streams and numerous valleys with forms of karst relief. The park includes the following valleys: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska (Karniowicka), Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki.
The landscape of this area is formed by karst valleys, through which mostly streams flow. Both in the valleys and on the plateau there are numerous caves and rock outliers.

Dolinki Krakowskie - Dolina Kluczwody
Video

Dolina Kluczwody

Wiosenna wędrówka po Dolinie Kluczwody. Z Zelkowa-Gacki schodzimy ul. Krakowską do doliny i na wysokości Krawusiówki wchodzimy na czarny szlak. Dochodzimy nim do ujęcia wody w Zelkowie, gdzie szlak się kończy a Kluczwoda skręca na wschód. Ze względu na tereny prywatne nie ma obecnie tędy...

Read More
Wąwóz Bolechowicki
Video

Wąwóz Bolechowicki

Wędrówka w dół Wąwozem Bolechowickim. Żółty a następnie czarny szlak prowadzi wzdłuż Potoku Bolechówka przez Bramę Bolechowicką do miejscowości Bolechowice. Po drodze schodzimy ze szlaku na punkt widokowy na skałkach oraz pod Krzyż Milenijny w Karniowicach. Prosty szlak z krótkim...

Read More
Video

Dolina Bolechowicka

Wędrówka przez Dolinę Bolechowicką z miejscowości Bolechowice. Trasa prowadzi wzdłuż Potoku Bolechówka przez Bramę Bolechowicką do Wodospadu. Po drodze odbijamy ze szlaku na punkt widokowy na skałkach oraz pod Krzyż Milenijny w Karniowicach skąd rozpościerają się przepiękne widoki. Prosty...

Read More