Region: Dolinki Krakowskie / Krakow Valleys

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie – jest jednym z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Małopolsce. Składa się z jarowych dolin położonych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zajmuje obszar Wyżyny Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Od wschodu sąsiaduje z Ojcowskim Parkiem Narodowym. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. W skład parku wchodzą następujące dolinki: Wąwóz Podskalański, Dolina Kluczwody, Dolina Bolechowicka, Dolina Kobylańska, Dolina Będkowska, Dolina Szklarki, Dolina Racławki, Dolina Eliaszówki, Dolina Czernki, Dolina Miękini, Dolina Kamienic. Ponadto na terenie parku leży wschodnia część Doliny Sztoły oraz mniej znane Jary Dulowskie i Wąwóz Sztuczki. Najwyższym wzniesieniem na terenie parku i równocześnie najwyższym wzniesieniem całej Wyżyny Olkuskiej jest Grodzisko, zwane również Wzgórzem 502 lub Skałą 502. Położone jest w miejscowości Jerzmanowice i wznosi się na wysokość 513 m n.p.m. W obrębie parku utworzono pięć rezerwatów przyrody: Dolina Kluczwody, Wąwóz Bolechowicki, Dolina Szklarki, Dolina Racławki i Dolina Eliaszówki.
Oryginalny krajobraz tego obszaru, o dużej wartości przyrodniczej, tworzą krasowe doliny, przez które w większości przepływają potoki. Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znajdują się liczne jaskinie oraz ostańce skalne. W okresie średniowiecza powstało na tym terenie wiele zamków i warowni, po których w większości pozostały ruiny wkomponowane w wapienne skały.

Dolinki Krakowskie - Dolina Kluczwody
Video

Dolina Kluczwody

Wiosenna wędrówka po Dolinie Kluczwody. Z Zelkowa-Gacki schodzimy ul. Krakowską do doliny i na wysokości Krawusiówki wchodzimy na czarny szlak. Dochodzimy nim do ujęcia wody w Zelkowie, gdzie szlak się kończy a Kluczwoda skręca na wschód. Ze względu na tereny prywatne nie ma obecnie tędy...

Read More
Wąwóz Bolechowicki
Video

Wąwóz Bolechowicki

Wędrówka w dół Wąwozem Bolechowickim. Żółty a następnie czarny szlak prowadzi wzdłuż Potoku Bolechówka przez Bramę Bolechowicką do miejscowości Bolechowice. Po drodze schodzimy ze szlaku na punkt widokowy na skałkach oraz pod Krzyż Milenijny w Karniowicach. Prosty szlak z krótkim...

Read More
Video

Dolina Bolechowicka

Wędrówka przez Dolinę Bolechowicką z miejscowości Bolechowice. Trasa prowadzi wzdłuż Potoku Bolechówka przez Bramę Bolechowicką do Wodospadu. Po drodze odbijamy ze szlaku na punkt widokowy na skałkach oraz pod Krzyż Milenijny w Karniowicach skąd rozpościerają się przepiękne widoki. Prosty...

Read More