Tag - Działek

Działek – szczyt o wysokości 543 m n.p.m. w Masywie Szczebla w Beskidzie Wyspowym. Jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem w tym masywie. Porośnięty całkowicie lasem, nie prowadzi przez niego żaden szlak turystyczny.