Tag - Głaz Królewski

Głaz Królewski – wielki kamień znajdujący się na północ od miejscowości Buniewice na Wyspie Chrząszczewskiej. Jest to pozostałość wielkiego głazu narzutowego, częściowo zużytego jako materiał do budowy dróg. Głaz ma 20 m obwodu – tylko na ok. 3 metry wystaje ponad powierzchnię wody. To na nim miał według legendy Bolesław III Krzywousty odbierać defiladę floty pomorskiej w 1121 r.