Tag - Góra Okopy

Góra Okopy – wzgórze o wysokości 408 m n.p.m. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Na szczycie wzgórza znajdują się pozostałości dawnego grodziska, z którego pozostały jedynie wały ziemne.