Jesienna wędrówka po Ojcowskim Parku Narodowym. Z parkingu w Ojcowie wyruszamy zielonym szlakiem wzdłuż Doliny Prądnika. Po kilkunastu minutach marszu po asfalcie wchodzimy na Skałę Krukowskiego a następnie kolejne skały przy szlaku. Ze szczytów tych skał podziwiamy fantastyczne widoki na południową część doliny. Po drodze mijamy Jaskinię Ciemną i dochodzimy do Góry Okopy, wzniesienia, na którym znajdowało się dawne grodzisko. Schodząc z Góry Okopy odwiedzamy jeszcze jeden wspaniały punkt widokowy i pięknym wąwozem docieramy do Prądnika Czajowskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Góra Okopy w Ojcowskim Parku Narodowym, Polska
🏞️ Trasa: Ojców parking (335 m n.p.m.; 50.211206, 19.831191) – Skała Krukowskiego (340 m n.p.m.; 50.197623, 19.830140) – Jaskinia Ciemna (379 m n.p.m.; 50.196785, 19.831814) – Góra Okopy (408 m n.p.m.; 50.192397, 19.836931) – Prądnik Czajowski skrzyżowanie szlaków (311 m n.p.m.; 50.189222, 19.835762)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 3,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 191 m
↘️ Suma zejść: 216 m

00:00:03 Ojców parking
00:00:27 Zamek w Ojcowie
00:02:06 Prądnik
00:03:19 Skrzyżowanie zielonego, czerwonego, niebieskiego i czarnego szlaku
00:21:09 Skała Krukowskiego
00:27:41 Jaskinia Ciemna
00:46:57 Góra Okopy
01:02:30 Prądnik Czajowski

Jura Krakowsko-Częstochowska – makroregion geograficzny położony w południowej Polsce tworzący pas o długości około 80 km pomiędzy Krakowem a Częstochową. Składa się z czterech mezoregionów: Wyżyny Częstochowskiej, Wyżyny Olkuskiej, Rowu Krzeszowickiego i Garbu Tenczyńskiego.
Na terenie Jury znajduje się system średniowiecznych zamków, niegdyś strzegących granicy Królestwa Polskiego przed napadami z Górnego Śląska, są to tak zwane Orle Gniazda.

Góra Okopy – wzgórze o wysokości 408 m n.p.m. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w Ojcowskim Parku Narodowym. Od zachodniej strony opadają strome stoki do Doliny Prądnika. Znajduje się tu grupa skał zwana Okopami z dwoma jaskiniami: Jaskinia Okopy Wielka Dolna i Jaskinia Okopy Górna. Na szczycie wzgórza znajdują się pozostałości dawnego grodziska, z którego pozostały jedynie wały ziemne. Ze szczytów skał roztaczają się wspaniałe widoki na Dolinę Prądnika.

Film zarejestrowany w dniu 14 października 2021 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Okopy Hill in the Ojców National Park, Poland
🏞️ Route: Ojców parking (335 m a.s.l.; 50.211206, 19.831191) – Krukowski’s Rock (340 m a.s.l.; 50.197623, 19.830140) – Dark Cave (379 m a.s.l.; 50.196785, 19.831814) – Okopy Hill (408 m a.s.l.; 50.192397, 19.836931) – Prądnik Czajowski (311 m a.s.l.; 50.189222, 19.835762)
🆔 Trail designation: green trail
📏 Length: about 3.1 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 191 m
↘️ Sum down: 216 m

00:00:03 Ojców parking
00:00:27 Ojców Castle
00:02:06 Prądnik River
00:03:19 Crossroads of the green trail, the red trail, the blue trail and the black trail
00:21:09 Krukowski’s Rock
00:27:41 Dark Cave
00:46:57 Okopy Hill
01:02:30 Prądnik Czajowski

Kraków-Częstochowa Upland – a geographic macroregion located in southern Poland, forming a 80 km long belt between Kraków and Częstochowa. It consists of four mesoregions: the Częstochowa Upland, the Olkusz Upland, the Krzeszowice Trench and the Tenczyński Garb.
In the territory of the Jura there is a system of medieval castles that used to guard the border of the Kingdom of Poland against attacks from Upper Silesia, these are the so-called Eagles’ Nests.

Okopy Hill – a hill 408 m a.s.l. in the Kraków-Częstochowa Upland in the Ojców National Park. From the west side, steep slopes fall down to the Prądnik Valley. There is a group of rocks called Okopy with two caves: Okopy Wielka Dolna Cave and Okopy Górna Cave. At the top of the hill, there are the remains of an old settlement, of which only earth embankments have remained. From the tops of the rocks there are wonderful views of the Prądnik Valley.

The film was recorded on October 14, 2021.

Region