Region: Bieszczady / Bieszczady Mountains

🇵🇱
Bieszczady – pasmo górskie należące do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski i Ukrainy) i Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).
Charakterystyczny krajobraz Bieszczadów tworzą połoniny, czyli zbiorowiska subalpejskie i alpejskie, rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty. Jest to piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzony został przez działalność człowieka (wypas owiec i bydła).

🇬🇧
Bieszczady – mountain range belongs to the Eastern Beskids, which are part of the Outer Eastern Carpathians. They are divided into: Western Bieszczady (in Poland and Ukraine) and Eastern Bieszczady (in Ukraine). The highest peak of the Bieszczady Mountains is Pikuj (1,405 m above sea level, in Ukraine), and in Poland – Tarnica (1,346 m above sea level).
The characteristic landscape of the Bieszczady Mountains is formed by mountain meadows, i.e. subalpine and alpine communities, stretching from the upper edge of the forest to the highest peaks. It is a natural layer of vegetation, the range of which has been extended by human activity (sheep and cattle grazing).

Bieszczady - Połonina Caryńska
Video

Połonina Caryńska

Jesienna wędrówka po jednej z najpiękniejszych polskich połonin. Z parkingu w miejscowości Brzegi Górne wyruszamy czerwonym szlakiem na Połoninę Caryńską. Początkowo podchodzimy przez pięknie wybarwiony jesiennymi kolorami las. Po wyjściu ponad granicę lasu ukazują się wspaniałe widoki na...

Read More
Bieszczady - Tarnica
Video

Tarnica

Jesienna wędrówka na najwyższy szczyt polskich Bieszczad. Z parkingu w miejscowości Wołosate wyruszamy niebieskim szlakiem na Tarnicę. Początkowo przechodzimy przez rozległe polany z widokami na okoliczne szczyty by następnie wejść do pięknego, kolorowego lasu. Po wyjściu z lasu od razu...

Read More