Region: Masyw Ślęży / Ślęża Massif

🇵🇱
Masyw Ślęży – mezoregion fizycznogeograficzny będący najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Masyw Ślęży od północy graniczy z Równiną Kącką, od wschodu i południowego wschodu ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi, od południa z Obniżeniem Podsudeckim i od zachodu z Równiną Świdnicką. Najwyższym szczytem jest Ślęża (718 m n.p.m.) będąca jednocześnie najwyższym wzniesieniem Przedgórza Sudeckiego.

🇬🇧
The Ślęża Massif – a physico-geographical mesoregion which is the northernmost part of the Sudety Foreland. The Ślęża Massif borders the Kącka Plain from the north, the Niemczańsko-Strzeliński Hills from the east and south-east, the Sudety Foreland Depression from the south and the Świdnicka Plain from the west. The highest peak is Ślęża (718 m above sea level), which is also the highest hill of the Sudety Foreland.

Masyw Ślęży - Ślęża
Video

Ślęża [descent]

Druga część jesiennej wędrówki po Masywie Ślęży. Z polany, na której znajduje się Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży schodzimy czerwonym szlakiem na Rozdroże Holtei'a. Szlak prowadzi przez ozdobiony kolorami las, porastający dawne gołoborza. Na rozdrożu wchodzimy na...

Read More
Masyw Ślęży - Ślęża
Video

Ślęża [ascent]

Jesienna wędrówka po Masywie Ślęży. Z Przełęczy Tąpadła wchodzimy na Ślężę, najwyższy szczyt masywu. Zielonym szlakiem dochodzimy do Ścieżki przyrodniczej "Skalna", która malowniczym gołoborzem prowadzi do punktu widokowego Skalne Capki. Roztacza się stąd rozległy widok na Góry Sowie i...

Read More