Jesienna wędrówka po Masywie Ślęży. Z Przełęczy Tąpadła wchodzimy na Ślężę, najwyższy szczyt masywu. Zielonym szlakiem dochodzimy do Ścieżki przyrodniczej "Skalna", która malowniczym gołoborzem prowadzi do punktu widokowego Skalne Capki. Roztacza się stąd rozległy widok na Góry Sowie i Góry Wałbrzyskie. Dalej ścieżką przyrodniczą dochodzimy na szczyt Skalne. Za szczytem wchodzimy na niebieski szlak, którym przez piękną Skalną Perć i dochodzimy na kolejny punkt widokowy. Następnie wchodzimy na szczyt Ślęży, na którym znajduje się wieża widokowa z fantastycznym widokiem na Sudety i Przedgórze Sudeckie.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Wejście na Ślężę z Przełęczy Tąpadła, Polska
🏞️ Trasa: Przełęcz Tąpadła (379 m n.p.m.; 50.845785, 16.699047) – Ścieżka przyrodnicza „Skalna” (399 m n.p.m.; 50.857498, 16.683567) – Punkt widokowy Skalne Capki (487 m n.p.m.; 50.857252, 16.686752) – Skalne (522 m n.p.m.; 50.857994, 16.688350) – Żródełko Jurkl Quelle (521 m n.p.m.; 50.862934, 16.692368) – Skalna Perć (587 m n.p.m.; 50.865111, 16.695399) – Punkt widokowy nad Skalną Percią (650 m n.p.m.; 50.864028, 16.699476) – Ślęża (718 m n.p.m.; 50.864055, 16.707442) – Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży (708 m n.p.m.; 50.865026, 16.708129)
🆔 Oznaczenie: niebieski szlak, zielony szlak, zielona ścieżka przyrodnicza
📏 Długość: około 5,0 km
⏲️ Czas przejścia: około 2:00 h
↗️ Suma podejść: 384 m
↘️ Suma zejść: 56 m

00:00:29 Przełęcz Tąpadła
00:02:42 Skrzyżowanie niebieskiego, zielonego, żółtego i czarnego szlaku
00:04:01 Skrzyżowanie niebieskiego, zielonego i żółtego szlaku
00:17:08 Skrzyżowanie zielonego i niebieskiego szlaku
00:20:45 Ścieżka przyrodnicza „Skalna”
00:32:32 Punkt widokowy Skalne Capki
00:41:52 Skalne
00:46:25 Skrzyżowanie zielonej ścieżki przyrodniczej, szlaku spacerowego czarnego i niebieskiego szlaku
00:49:31 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czarnego i niebieskiego szlaku
00:53:28 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czarnego i niebieskiego szlaku
00:56:42 Źródełko Jurkl Quelle
01:08:39 Skalna Perć
01:25:19 Punkt widokowy nad Skalną Percią
01:40:23 Ślęża
01:45:38 Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Ślęży

Masyw Ślęży – mezoregion fizycznogeograficzny będący najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Masyw Ślęży od północy graniczy z Równiną Kącką, od wschodu i południowego wschodu ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi, od południa z Obniżeniem Podsudeckim i od zachodu z Równiną Świdnicką. Najwyższym szczytem jest Ślęża (718 m n.p.m.) będąca jednocześnie najwyższym wzniesieniem Przedgórza Sudeckiego.
Partie szczytowe, południowy i wschodni stok Ślęży zbudowane są z najstarszych skał masywu – z ciemnozielone gabra. Północna część masywu w rejonie Wieżycy, Gozdnicy i Stolnej zbudowana jest z amfibolitów, a część południowa – masyw Raduni, Wzgórza Oleszeńskie i Wzgórza Kiełczyńskie – z serpentynitów. W czasie orogenezy hercyńskiej wykrystalizowały się jasnoszare granity, budujące północno-zachodnie zbocza Ślęży.
W plejstocenie w erze kenozoicznej Masyw Ślęży był dwukrotnie ogarnięty lądolodem skandynawskim, w zlodowaceniu południowopolskim (przed 480–430 tysiącami lat) i środkowopolskim (przed 240–180 tysiącami lat). Szczyt wystawał nad powierzchnię lodowca tylko około 100 m, w formie nunataka. Surowy klimat doprowadził do potrzaskania odsłoniętej skały i utworzenia wokół szczytu gołoborzy, obecnie porośniętych lasem. W trakcie topnienia lodu na spłaszczeniach pod szczytem pozostały czapy moreny, a na stokach terasy kemowe, utworzone z piasku składanego przez spływające wody. U podnóża pozostały po ustąpieniu lodowca gliniaste osady moreny dennej, która zrównała dawniejsze zaklęsłości i przykryła grubym płaszczem starsze osady.
Roślinność porastająca masyw należy do regla dolnego. W drzewostanie lasu przeważają świerki. Dużo jest drzew liściastych, głównie dębów i buków podchodzących pod sam bezleśny szczyt. Lokalnie rosną stare jawory, szczególnie dużo na Ślęży, las sosnowo-dębowy na Raduni, zaś na Wieżycy – lipy i jarzęby brekinie, a także fragment starego bukowego lasu. W niższych partiach występują sporadycznie różnogatunkowe grądy, natomiast wzdłuż strumieni kępy olch i jesionów, tworzących zbiorowiska łęgowe oraz unikalne zespoły bagienno-torfowiskowe.

Ślęża – najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego o wysokość 718 m n.p.m. Wysokość względna wynosi ponad 500 m. Ślęża zbudowana jest głównie z granitów i gabra. Gabra tworzą szczyt Ślęży i jej południowe oraz wschodnie stoki, serpentynity odsłaniają się na Raduni i wzgórzach położonych na wschód i zachód od niej, natomiast amfibolity są znane z Wieżycy i Gozdnicy – niewielkich szczytów w północnej części Masywu Ślęży koło Sobótki.
Ślęża porośnięta jest lasem mieszanym z przewagą świerka. Szczyt jest bezleśny, na którym znajduje się Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, Dom Turysty PTTK na Ślęży, Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Ślęża a na samym wierzchołku wieża widokowa.

Film zarejestrowany w dniu 6 listopada 2022 roku.

Region