Region: Pasma Pewelsko-Krzeczowskie

Pasma Pewelsko-Krzeczowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w Beskidach Zachodnich, w południowej Polsce. W jego skład wchodzą Pasmo Pewelskie i Grupa Żurawnicy. Tworzy niewielkie powierzchniowo (123 km²), ale wyraziście zaznaczające się w rzeźbie terenu obniżenie pomiędzy Beskidem Małym od północy a Beskidem Żywiecko-Orawskim od południa, w strefie nasunięcia skał płaszczowiny magurskiej na śląską. Od zachodu graniczy z Kotliną Żywiecką a od wschodu na krótkim odcinku z Beskidem Makowskim. Najwyższym szczytem jest Baków (Czeretnik) o wysokości 766 m n.p.m.
Krajobraz regionu w przeważającej części tworzą obszary rolnicze, przede wszystkim użytki zielone, w wyższych partiach występują lasy świerkowo-jodłowe i bukowe. Główne grzbiety porozcinane są przez liczne doliny z bystrymi potokami.
Pasma Pewelsko-Krzeczowskie zostały wyodrębnione jako mezoregion oznaczony numerem 513.57 w ramach regionalizacji fizycznogeograficznej Polski z 2018 roku wykonanej przez międzyuczelniany zespół geografów pod kierownictwem Jerzego Solona. Wcześniej ten obszar należał do dwóch mezoregionów: Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego.

Gołukszowa Góra Pasmach Pewelsko-Krzeczowskich
Video

Gołuszkowa Góra

Wędrówka w poszukiwaniu szczytu Gołuszkowej Góry. Trasa rozpoczyna się w Krzeszowie Górnym, wędrujemy najpierw czerwonym szlakiem przez Kozie Skały na grzbiecie Żurawicy a następnie podchodzimy zielonym szlakiem pod Gołuszkową Górę. Aby dojść do szczytu trzeba zejść ze szlaku.

Read More