Region: Pasma Pewelsko-Krzeczowskie / Pewel-Krzeczów Ranges

🇵🇱
Mezoregion górski powstały wyniku nowej regionalizacji Karpat. W jego skład wchodzą Pasmo Pewelskie i Grupa Żurawnicy.

🇬🇧
Pewel-Krzeczów Ranges – a mountain mesoregion created as a result of the new regionalization of the Carpathians. It includes the Pewelskie Range and the Żurawnica Group.