Wędrówka zielonym szlakiem z Gołuszkowej Góry, przez Przełęcz Carchel na Żurawnicę, na której grzbiecie znajdują się malownicze Kozie Skały. Najpierw podziwiamy Kozie Skały z góry a następnie z dołu. Widokowo bardzo atrakcyjny szlak.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Żurawnica i Kozie Skały, Polska
🏞️ Trasa: Gołuszkowa Góra (715 m n.p.m.; 49.762019, 19.530457) – Przełęcz Carchel (640 m n.p.m.; 49.761944, 19.531111) – Żurawnica, Kozie Skały (713 m n.p.m.; 49.761384, 19.514090) – Krzeszów Wyrwówka (615 m n.p.m.; 49.758817, 19.503286)
🆔 Oznaczenie: zielony szlak
📏 Długość: około 3,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 0:55 h
↗️ Suma podejść: 104 m
↘️ Suma zejść: 173 m

Żurawnica – szczyt o wysokości 727 m n.p.m. w Pasmach Pewelsko-Krzeczowskich. Znajduje się w Grupie Żurawnicy, ma dwa wierzchołki: zachodni 707 m i wschodni 727 m. W kierunku wschodnim grzbiet Żurawnicy opada do przełęczy Carchel (632 m), stoki północne do doliny Tarnawki, południowe do doliny potoku Ustrzyzna.
Żurawnica zbudowana jest głównie z fliszu karpackiego, który składa się z naprzemiennie ułożonych warstw piaskowców, zlepieńców, łupków ilastych oraz margli. Warstwy fliszu są pofałdowane i uskokowane w wyniku ruchów tektonicznych, które miały miejsce podczas orogenezy alpejskiej. Procesy erozyjne systematycznie niszczą skały tworząc głębokie doliny oraz strome zbocza.
Szczyt i jego okolice są porośnięte lasami mieszanymi, w których dominują buki, jodły oraz świerki, ale na grzbiecie Żurawnicy, po zachodniej stronie, znajduje się duża polana, z której rozciągają się widoki na Babią Górę, Pasmo Jałowieckie i Pasmo Solnisk. W niższych partiach można spotkać łąki i pastwiska, a także zarośla typowe dla górskiego krajobrazu regionu.
Na grzbiecie Żurawnicy znajduje się pas skałek zwanych Kozimi Skałami. Ma długość około 0,5 km i jest największym skupiskiem wychodni skalnych w Pasmach Pewelsko-Krzeczowskich. Niektóre ze skał osiągają wysokość kilkunastu metrów tworząc baszty, ambony i inne rodzaje formacji skalnych.
Przez Żurawnicę prowadzą dwa szlaki turystyczne, zielony przez obydwa jej szczyty i czerwony północnymi stokami. Żurawnica to atrakcyjny cel wędrówek dla turystów szukających mniej uczęszczanych szlaków i kontaktu z dziką przyrodą. Oferuje bogactwo przyrody, z różnorodnymi gatunkami roślin i zwierząt. Można tu spotkać m.in. sarny, dziki, lisy oraz różnorodne ptaki.

Kozie Skały – skupisko skał na grzbiecie Żurawnicy w Pasmach Pewelsko-Krzeczowskich. Znajdują się na północno-zachodnich stokach grzbietu Żurawnicy, tworząc okazałą grzędę skalną o długości około 500 m. Zbudowane są z piaskowca ciężkowickiego serii magurskiej. Wychodnie skalne o wysokości kilkunastu metrów tworzą baszty, ambony i inne rodzaje formacji skalnych. Znajdują się w nich okapy, pionowe, a nawet przewieszone ściany, schroniska skalne i niewielka jaskinia Lisia Nora.
Kozie Skały na Żurawnicy są wpisane do Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski, który gromadzi informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w kraju.
Wśród roślinności Kozich Skał można znaleźć wiele gatunków traw, bylin, krzewów oraz niektóre rośliny skalne, które doskonale przystosowały się do życia na skalistym podłożu. Niektóre z nich to m.in.: Pięciornik złoty, Skalnica zwyczajna, Głowienka pospolita, Mietlica pospolita. W szczelinach skalnych rosną także paprocie – zanokcica murowa i zanokcica zielona. Skały porastają obficie mchy.

Pasma Pewelsko-Krzeczowskie – mezoregion górski powstały wyniku nowej regionalizacji Karpat. W jego skład wchodzą Pasmo Pewelskie i Grupa Żurawnicy.

00:00:33 Gołuszkowa Góra
00:06:28 Wejście na zielony szlak
00:09:40 Pod Gołuszkową Górą, skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:14:13 Przełęcz Carchel
00:15:23 Kapliczka na Przełęczy Carchel
00:28:21 Kozie Skały
00:32:43 Żurawnica, Kozie Skały – skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:34:38 Kozie Skały
00:40:23 Szczyt Żurawnicy
00:55:59 Punkt widokowy
00:57:26 Krzeszów Wyrwówka – miejsce parkingowe

Film zarejestrowany w dniu 13 grudnia 2020 roku.

Region