Wędrówka w poszukiwaniu szczytu Gołuszkowej Góry. Trasa rozpoczyna się w Krzeszowie Górnym, wędrujemy najpierw czerwonym szlakiem przez Kozie Skały na grzbiecie Żurawicy a następnie podchodzimy zielonym szlakiem pod Gołuszkową Górę. Aby dojść do szczytu trzeba zejść ze szlaku.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Gołuszkowa Góra z Krzeszowa, Polska
🏞️ Trasa: Krzeszów Fludrówka (628 m n.p.m.; 49.759832, 19.501065) – Żurawnica, Kozie Skały (713 m n.p.m.; 49.761384, 19.514090) – Przełęcz Carchel (640 m n.p.m.; 49.761944, 19.531111) – Gołuszkowa Góra (715 m n.p.m.; 49.762019, 19.530457)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 2,8 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 236 m
↘️ Suma zejść: 140 m

Pasma Pewelsko-Krzeczowskie – mezoregion górski powstały wyniku nowej regionalizacji Karpat. W jego skład wchodzą Pasmo Pewelskie i Grupa Żurawnicy.
Gołuszkowa Góra (715 m n.p.m.) – góra w Grupie Żurawnicy w Pasmach Pewelsko-Krzeczowskich. Wznosi się w centralnej części pasma Żurawnicy pomiędzy Żurawnicą a Żmijową. Porośnięty lasem szczyt znajduje się obok zielonego szlaku.

00:00:21 Krzeszów Fludrówka
00:20:04 Kozie Skały
00:20:41 Żurawnica, Kozie Skały – skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:34:21 Kapliczka na Przełęczy Carchel
00:35:31 Przełęcz Carchel
00:41:31 Pod Gołuszkową Górą, skrzyżowanie czerwonego i zielonego szlaku
00:53:35 Gołuszkowa Góra

Film zarejestrowany w dniu 13 grudnia 2020 roku.

🇬🇧
🚶 Virtual hike: Gołuszkowa Mountain from Krzeszów, Poland
🏞️ Route: Krzeszów Fludrówka (628 m a.s.l.; 49.759832, 19.501065) – Żurawnica, Kozie Skały (713 m a.s.l.; 49.761384, 19.514090) – Carchel Pass (640 m a.s.l.; 49.761944, 19.531111) – Gołuszkowa Mountain (715 m a.s.l.; 49.762019, 19.530457)
🆔 Trail designation: red trail, green trail
📏 Length: about 2.8 km
⏲️ Walking time: about 1:00 h
↗️ Sum of approaches: 236 m
↘️ Sum down: 140 m

The Pewelsko-Krzeczowskie Ranges – a mountain mesoregion created as a result of the new regionalization of the Carpathians. It includes the Pewelskie Range and the Żurawnica Group.
Gołuszkowa Mountain (715 m above sea level) – a mountain in the Żurawnicy Group in the Pewelsko-Krzeczowskie Ranges. It rises in the central part of the Żurawnica range between Żurawnica and Żmijowa. The forest-covered peak is next to the green trail.

00:00:21 Krzeszów Fludrówka
00:20:04 Goat Rocks
00:20:41 Żurawnica, Goat Rocks – crossroads of red and green trails
00:34:21 Chapel on the Carchel Pass
00:35:31 Carchel Pass
00:41:31 Under Gołukszowa Mountain, crossroads of red and green trails
00:53:35 Gołukszowa Mountain

The film was recorded on December 13, 2020.

Region