Region: Wyżyna Sandomierska / Sandomierz Upland

🇵🇱
Wyżyna Sandomierska – wschodnia część Wyżyny Kieleckiej rozciągająca się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi na zachodzie i południowym zachodzie, Przedgórzem Iłżeckim na północy a doliną Wisły na wschodzie. Wyżynę budują skały Gór Świętokrzyskich pokryte utworami lessowymi. Jej powierzchnia jest zrównana, poprzecinana licznymi wąwozami i parowami. Oprócz tego występują tu wały lessowe, wcięcia i inne formy ukształtowania terenu. Na skałach lessowych utworzyły się żyzne czarnoziemy stanowiąc, w połączeniu z charakterystycznym mikroklimatem, idealne miejsce pod uprawę roli. O wyjątkowości mikroklimatu wyżyny może świadczyć obecność licznych gatunków kserotermicznych, które upodobały sobie sandomierskie zbocza.

🇬🇧
Sandomierz Upland – the eastern part of the Kielce Upland stretching between the Świętokrzyskie Mountains in the west and south-west, Przedgórze Iłżeckie in the north and the Vistula River valley in the east. The upland is built of rocks of the Świętokrzyskie Mountains covered with loess formations. Its surface is leveled, cut by numerous gorges and ravines. In addition, there are loess embankments, indentations and other landforms. Fertile chernozems have formed on the loess rocks, which, combined with the characteristic microclimate, is an ideal place for farming. The uniqueness of the microclimate of the upland can be evidenced by the presence of numerous xerothermic species that have taken a liking to the slopes of Sandomierz.

Wyżyna Sandomierska - Wąwóz Królowej Jadwigi
Video

Wąwóz Królowej Jadwigi

Wiosenna wędrówka po Sandomierzu. Schodzimy ze Wzgórza Zamkowego ulicą Staromiejską, okrążamy Zamek i wchodzimy na malowniczo położony nad Wisłą Bulwar Józefa Piłsudskiego. Następnie przechodzimy dwoma pięknymi wąwozami: Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Św. Jacka Odrowąża. Schodami...

Read More
Wyżyna Sandomierska - Góry Pieprzowe
Video

Góry Pieprzowe

Wiosenna wędrówka po Górach Pieprzowych na Wyżynie Sandomierskiej. Z parkingu w miejscowości Kamień Plebański kierujemy się czerwonym szlakiem na wschód, do Rezerwatu Góry Pieprzowe. Jeszcze przed rezerwatem, przy pierwszym podejściu na wzniesienie możemy podziwiać łupki kambryjskie, z...

Read More