Wiosenna wędrówka po Sandomierzu. Schodzimy ze Wzgórza Zamkowego ulicą Staromiejską, okrążamy Zamek i wchodzimy na malowniczo położony nad Wisłą Bulwar Józefa Piłsudskiego. Następnie przechodzimy dwoma pięknymi wąwozami: Wąwozem Królowej Jadwigi i Wąwozem Św. Jacka Odrowąża. Schodami przez Furtę Dominikańską dochodzimy na Stare Miasto, gdzie okrążamy Rynek i ulicą Mariacką docieramy pod Bazylikę katedralną Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Spacer po Sandomierzu, Polska
🏞️ Trasa: Zamek królewski w Sandomierzu (159 m n.p.m.; 50.675732, 21.747217) – Bulwar Józefa Piłsudskiego (147 m n.p.m.; 50.674022, 21.746128) – Wąwóz Królowej Jadwigi (158 m n.p.m.; 50.675722, 21.743520) – Wąwóz Św. Jacka Odrowąża (171 m n.p.m.; 50.677313, 21.744427) – Rynek w Sandomierzu (188 m n.p.m.; 50.678955, 21.749046) – Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (188 m n.p.m.; 50.678955, 21.749046)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak, drogi i ścieżki oznaczone na mapie
📏 Długość: około 3,6 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:00 h
↗️ Suma podejść: 74 m
↘️ Suma zejść: 72 m

00:01:48 Zamek królewski w Sandomierzu
00:08:13 Bulwar Józefa Piłsudskiego
00:11:12 Wisła
00:24:48 Wąwóz Królowej Jadwigi
00:40:43 Wąwóz Św. Jacka Odrowąża
00:48:30 Rynek w Sandomierzu
00:56:57 Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Wąwóz Królowej Jadwigi – wąwóz lessowy na Wyżynie Sandomierskiej, rozdziela wzgórza Świętojakubskie i Świętopawelskie. Ma długość około 500 m i położony jest w południowo-zachodniej części Sandomierza, między ulicami Staromiejską a Królowej Jadwigi. Ściany wąwozu są odsłonięte, „przytrzymywane” przez korzenie drzew a w najwyższym punkcie osiągają 10 m wysokości. Wąwóz uformowany został w wyniku erozyjnej działalności wód opadowych oraz gwałtownych roztopów na wysoczyźnie pokrytej warstwą lessów. Wśród drzew dominują drzewa liściaste, w tym lipy, klony, wiązy, akacje, a czarny bez jest najpospolitszy wśród krzewów.

Wyżyna Sandomierska – wschodnia część Wyżyny Kieleckiej rozciągająca się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi na zachodzie i południowym zachodzie, Przedgórzem Iłżeckim na północy a doliną Wisły na wschodzie. Wyżynę budują skały Gór Świętokrzyskich pokryte utworami lessowymi. Jej powierzchnia jest zrównana, poprzecinana licznymi wąwozami i parowami. Oprócz tego występują tu wały lessowe, wcięcia i inne formy ukształtowania terenu. Na skałach lessowych utworzyły się żyzne czarnoziemy stanowiąc, w połączeniu z charakterystycznym mikroklimatem, idealne miejsce pod uprawę roli. O wyjątkowości mikroklimatu wyżyny może świadczyć obecność licznych gatunków kserotermicznych, które upodobały sobie sandomierskie zbocza.

Film zarejestrowany w dniu 31 maja 2023 roku.

Region