Tag - Bardo

Bardo – najwyższy szczyt Pogórza Strzyżowskiego o wysokości 534 m n.p.m. położony w środkowej części Pasma Klonowej Góry. Od zachodu sąsiaduje z Klonową Górą, od wschodu z Górą Chełm.