Wiosenna wędrówka po Pogórzu Strzyżowskim. Wyruszamy ze Stępiny na szlaki Pasma Klonowej Góry. Czerwonym szlakiem spacerowym dochodzimy do dawnego kamieniołomu, gdzie wchodzimy na ścieżkę edukacyjną Góra Chełm. Ścieżka najpierw okrąża wzniesienie południowo-zachodnim zboczem a następnie łączy się z niebieskim szlakiem prowadzącym na wschodni, niższy szczyt Góry Chełm. Następnie wchodzimy na wyższy, zachodni wierzchołek Góry Chełm i dołączamy do żółtego szlaku. Wchodzimy nim na najwyższe wzniesienie Pogórza Strzyżowskiego - Bardo. Kontynuujemy wędrówkę niebieskim szlakiem a później ścieżkami oznaczonym na mapie dochodzimy do Klonowej Góry.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: wejście na Górę Chełm ze Stępiny, Polska
🏞️ Trasa: Stępina, Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego (273 m n.p.m.; 49.873719, 21.582888) – Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej (373 m n.p.m.; 49.886178, 21.573248) – Rezerwat przyrody Góra Chełm, skrzyżowanie szlaków (432 m n.p.m.; 49.891991, 21.561200) – Dawny kamieniołom (491 m n.p.m.; 49.888092, 21.561691) – Góra Chełm, wierzchołek wschodni (515 m n.p.m.; 49.885525, 21.565039) – Góra Chełm, wierzchołek zachodni (528 m n.p.m.; 49.890590, 21.555278) – Bardo (534 m n.p.m.; 49.888366, 21.538886) – Klonowa Góra (488 m n.p.m.; 49.894393, 21.516026)
🆔 Oznaczenie: czerwony szlak spacerowy, żółty szlak, niebieski szlak
📏 Długość: około 9,1 km
⏲️ Czas przejścia: około 3:00 h
↗️ Suma podejść: 393 m
↘️ Suma zejść: 180 m

00:00:18 Stępina, Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbe
00:14:36 Kapliczka
00:16:30 Rezerwat przyrody Góra Chełm
00:23:30 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czerwonego i niebieskiego szlaku
00:25:21 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czerwonego i niebieskiego szlaku
00:25:51 Kapliczka
00:26:51 Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej
00:32:41 Kapliczka
00:42:05 Skrzyżowanie szlaku pieszego czerwonego ze szlakiem żółtym
00:42:15 Rezerwat przyrody Góra Chełm
00:43:11 Skrzyżowanie szlaku pieszego czerwonego ze szlakiem żółtym
00:50:11 Dawny kamieniołom
00:51:49 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czerwonego, szlaku spacerowego zielonego i niebieskiego szlaku
00:53:05 Skrzyżowanie szlaku spacerowego zielonego i niebieskiego szlaku
01:11:05 Kaplica na Górze Chełm z obrazem Matki Boskiej Leżajskiej
01:13:15 Góra Chełm, wierzchołek wschodni
01:17:57 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czerwonego, szlaku spacerowego zielonego i niebieskiego szlaku
01:19:48 Skrzyżowanie szlaku spacerowego czerwonego, szlaku spacerowego zielonego i niebieskiego szlaku
01:33:55 Góra Chełm, wierzchołek zachodni
02:01:03 Skrzyżowanie żółtego, zielonego i niebieskiego szlaku
02:05:06 Bardo
02:10:33 Skrzyżowanie żółtego, zielonego i niebieskiego szlaku
02:27:19 Zejście ze szlaku
02:35:31 Klonowa Góra

Góra Chełm – najbardziej wysunięty na wschód szczyt w Paśmie Klonowej Góry, na Pogórzu Strzyżowskim. Posiada dwa wierzchołki, wschodni o wysokości 515 m n.p.m. i zachodni o wysokości 528 m n.p.m. Na południowych stokach góry Chełm znajduje się rezerwat przyrody „Góra Chełm” utworzony w celu zachowania naturalnych zbiorowisk leśnych – żyznej buczyny karpackiej ze starodrzewem bukowym i bukowo-jodłowym, zbiorowiska grądów i łęgów podgórskich z wieloma rzadkimi gatunkami roślin chronionych. Jest to również teren bogaty w źródła wysokiej jakości wody pitnej, w tym o walorach wód mineralnych.
Chełm był miejscem chronienia się miejscowej ludności przed najazdami Tatrarów, Szwedów. W miejscu pierwotnie pogańskim wybudowany przez zakonników został Kościół św. Heleny. Był znany na całą okolicę, gdyż co roku odbywały się tu słynne odpusty oraz uroczyste obchody Zielonych Świątek i Wielkanocy, a w pobliżu kościoła znajdowało się źródło z uznawaną za cudowną, mającą leczniczą moc wodą. Z czasem w pobliżu kościoła zaczęto organizować jarmarki, tęgo popijano, aż doszło w kościele do rozlewu krwi i padła na niego klątwa. Według jednych zapadł się pod ziemię, inni twierdzą, że stał bez użytku, w końcu zgnił i zawalił się. Na początku XVIII w. na miejscu dawnego kościoła wybudowano drewnianą kapliczkę Matki Bożej. Po II wojnie światowej ze względu na funkcjonujący nieopodal kamieniołom przeniesiono ją nieco wyżej – 150 m na wschód. Obecnie we wnętrzu odnowionej kapliczki znajduje się obraz Matki Boskiej Leżajskiej i liczne figurki świątków dłuta ludowego artysty.

Pogórze Strzyżowskie – mezoregion fizycznogeograficzny w południowej Polsce rozciągający się pomiędzy dolinami Wisłoki i Wisłoka. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Ciężkowickim, od wschodu z Pogórzem Dynowskim, od północy z Pradoliną Podkarpacką a od południa z Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 900 km2. Najwyższym wzniesieniem jest Bardo o wysokości 534 m n.p.m. znajdujące się w środkowej części Pasma Klonowej Góry.
Ze względu na cenne walory przyrodnicze na części obszaru pogórza ustanowiono Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy. Obejmuje on Rezerwat Przyrody „Góra Chełm” oraz całe Pasmo Klonowej Góry stanowiącym najwyższą część pogórza. Bardzo ciekawym pod względem krajobrazowym jest przełom Wisłoka w okolicy Frysztaka, gdzie rzeka wcina się między najwyższe pasma pogórzy Strzyżowskiego i Dynowskiego.
Innym atrakcyjnym krajobrazowo miejscem jest wzgórze Golesz, wznoszące się na południowo-zachodnim krańcu Pogórza Strzyżowskiego. Występują tu liczne wychodnie skalne i ruiny średniowiecznego zamczyska. Na obszarze wzgórza i w jego okolicach ustanowiono Rezerwat przyrody Golesz, którego przedmiotem ochrony są wychodnie skał piaskowca ciężkowickiego wraz z otaczającym lasem grądowym, ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin w runie, a także śladami grodziska wczesnośredniowiecznego i ruinami średniowiecznego zamku obronnego Golesz.

Pasmo Klonowej Góry – znajduje się w środkowej części Pogórza Strzyżowskiego. Rozciąga się od doliny rzeki Wisłoki na zachodzie po dolinę rzeki Wisłok na wschodzie oraz między Pradoliną Podkarpacką na północy i Kotliną Jasielsko-Krośnieńską na południu. Stanowi niewielkie, zalesione pasmo o charakterze górskim z trzema wyróżniającymi się szczytami: najbardziej na zachód wysunięty szczyt Klonowa Góra (488 m n.p.m.), środkowy Bardo (534 m n.p.m.) i wschodni dwuwierzchołkowy Chełm (528 m n.p.m. i 515 m n.p.m.).

Klonowa Góra – szczyt o wysokości 488 m n.p.m. na Pogórzu Strzyżowskim. Jest wybitnym, najbardziej na zachód wysuniętym wierzchołkiem Pasma Klonowej Góry. Górę porasta las bukowo-jodłowy. Północne i południowe stoki odwadniają liczne strumienie będące dopływami Kamienicy.

Bardo – najwyższy szczyt Pogórza Strzyżowskiego o wysokości 534 m n.p.m. Jest w całości porośnięty lasem jodłowo-bukowym. Od zachodu sąsiaduje z Klonową Górą, od wschodu z Górą Chełm. Północne zbocze rozcina głęboka dolina z licznymi potokami. Południowy stok opada do miejscowości Huta Gogołowska.

Film zarejestrowany w dniu 15 marca 2024 roku.

Region