Tag - Bartne

Bartne – wieś położona w Beskidzie Niskim, w Polsce, w województwie małopolskim. Pierwsze wzmianki o Bartnem pochodzą z 1629 r. W XIX wieku wieś rozsławiły warsztaty kamieniarskie – pochodzące stąd krzyże przydrożne oraz nagrobki spotkać można w odległych miejscowościach. Po II wojnie światowej w 1947 r. w ramach akcji „Wisła” cała wioska została wysiedlona pod przymusem władz. Pod koniec lat 50 XX w. do Bartnego powróciła część rodzin, zamieszkująca wioskę do dziś.