Zimowa wędrówka po Beskidzie Niskim. Z miejscowości Bartne podchodzimy na szczyt Kornuty i znajdujący się na jego południowych zboczach Rezerwat Przyrody Kornuty. Wędrówkę zaczynamy pod Cerkwią prawosławną Świętych Kosmy i Damiana. Główną drogą prowadzącą przez Bartne dochodzimy do żółtego szlaku, którym podchodzimy na Kornuty. Rezerwat znajduje się kilkaset metrów dalej. W rezerwacie znajdują się skały o wysokości do 10 metrów, zbudowane z odpornego na erozję gruboławicowego piaskowca magurskiego.

🇵🇱
🚶 Wirtualna wędrówka: Rezerwat Kornuty z Bartnego, Polska
🏞️ Trasa: Cerkiew prawosławna Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem (496 m n.p.m.; 49.562425, 21.336232) – Bartne, bród, wejście na żółty szlak (486 m n.p.m.; 49.567008, 21.325221) – Skrzyżowanie szlaków pod Kornutami (818 m n.p.m.; 49.582466, 21.342974) – Kornuty (830 m n.p.m.; 49.585447, 21.336930) – Rezerwat Kornuty, wychodnie skalne (801 m n.p.m.; 49.586905, 21.328432)
🆔 Oznaczenie: żółty szlak, zielony szlak
📏 Długość: około 4,5 km
⏲️ Czas przejścia: około 1:30 h
↗️ Suma podejść: 358 m
↘️ Suma zejść: 29 m

Beskid Niski – pasmo górskie w Karpatach między przełęczami Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie, leżące na terenie Polski i Słowacji, w Europie Centralnej. Wschodnia granica Beskidu Niskiego jest zarazem granicą Karpat Wschodnich i Zachodnich.

Kornuty (830 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Niskim, w paśmie Magury Wątkowskiej. Na południowo-zachodnim zboczu zlokalizowany jest rezerwat przyrody Kornuty z wychodniami skalnymi i Jaskinią Mroczną.

Rezerwat Przyrody Kornuty – rezerwat przyrody nieożywionej w północno-zachodniej części pasma Magury Wątkowskiej, na zboczu góry Kornuty. Jest najstaszym rezerwatem przyrody w Beskidzie Niskim. Utworzono go w 1953 i obecnie zajmuje powierzchnię 11,90 ha. Znajdują się w nim skały o wysokości do 10 metrów, zbudowane z odporniejszego na erozję gruboławicowego piaskowca magurskiego. Skały te w wyniku wietrzenia przybierają formy ambon, baszt, maczug, ścian i progów skalnych. W rezerwacie znajduje się Jaskinia Mroczna – długość jej korytarzy wynosi prawie 200 m. Rezerwat porasta buczyna karpacka z przewagą starodrzewu buków, domieszkę stanowią: jawory, jodły, paklony, lipy drobnolistne, czereśnie.

00:00:22 Cerkiew prawosławna Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem
00:02:05 Bartnianka
00:04:11 Cerkiew greckokatolicka Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem
00:04:31 Bartnianka
00:07:12 Bartnianka
00:11:53 Bartne, bród, wejście na żółty szlak
00:59:20 Skrzyżowanie żółtego i zielonego szlaku pod Kornutami
01:07:53 Kornuty
01:12:32 Rezerwat Kornuty
01:15:12 Skrzyżowanie zielonego szlaku i szlaku spacerowego zielonego
01:19:20 Rezerwat Kornuty, wychodnie skalne

Film zarejestrowany w dniu 6 stycznia 2022 roku.

Region