Tag - Bieszczady

Bieszczady – dwa pasma górskie należące do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat Wschodnich. Dzielą się na: Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski i Ukrainy) i Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.).
Bieszczady charakteryzują się tzw. “rusztową” budową grzbietów, które biegną równolegle do siebie z południowego wschodu na północny zachód. Charakterystyczny krajobraz Bieszczadów tworzą połoniny, czyli zbiorowiska subalpejskie i alpejskie, rozciągające się od górnej granicy lasu po najwyższe szczyty. Jest to piętro roślinności o charakterze naturalnym, którego zasięg poszerzony został przez działalność człowieka (wypas owiec i bydła).