Tag - Brzanka

Brzanka (534 m n.p.m.) – drugie co do wysokości wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim położone w Paśmie Brzanki, na południe od Tuchowa. Zalesiony szczyt znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.