Region: Pogórze Ciężkowickie / Ciężkowice Foothills

🇵🇱
Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce położony pomiędzy dolinami Białej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Grzbiety Pogórza, rozdzielone szerokimi obniżeniami, mają przeważnie przebieg równoleżnikowy.
Pogórze charakteryzuje się krajobrazem podgórskim, pola, łąki i sady przeplatają się z lasami mieszanymi z dominacją jodły, sosny i dębu. Liczne wzniesienia poprzecinane są przez rzeki i strumienie, które płyną dość stromymi zboczami.
Najwyższe wzniesienia pogórza to Liwocz (562 m n.p.m.), Brzanka (534 m n.p.m.), Ostry Kamień (527 m n.p.m.), Wał (523 m n.p.m.), Kamionka (513 m n.p.m.), Kamińska Góra (508 m n.p.m.), Gilowa Góra (502 m n.p.m.).

🇬🇧
Ciężkowice Foothills – a geographical mesoregion in south-eastern Poland, located between the valleys of Biała in the west and Wisłoka in the east. The ridges of the Foothills, separated by wide depressions, usually run latitudinally.
The foothills are characterized by a foothill landscape, fields, meadows and orchards alternate with mixed forests dominated by fir, pine and oak. Numerous hills are crisscrossed by rivers and streams that flow on quite steep slopes.
The highest elevations of the foothills are Liwocz (562 m), Brzanka (534 m), Ostry Kamień (527 m), Wał (523 m), Kamionka (513 m), Kamińska Góra (508 m), Gilowa Góra (502 m above sea level).

Pogórze Ciężkowickie - Liwocz
Video

Liwocz

Wiosenna wędrówka po Pogórzu Ciężkowickim. Zielonym szlakiem wchodzimy na Liwocz, najwyższy szczyt tego pogórza. Zaczynamy na leśnym parkingu w Czermnej. Na skrzyżowaniu szlaków pod Kamińską Górą dołączamy do żółtego szlaku i wchodzimy na szczyt. Z platformy widokowej nad Sanktuarium...

Read More
Ostry Kamień na Pogórzu Ciężkowickim
Video

Ostry Kamień

Wędrówka zielonym szlakiem po Pogórzu Ciężkowickim z Brzanki na Ostry Kamień, jednak nie bezpośrednio a przez Wielką Górę Uniszowską. Przy Bacówce wchodzimy na wieżę widokową a następnie schodzimy ze szlaku na drogę w kierunku Ryglic. Po przejściu nieco ponad kilometra wracamy na zielony...

Read More
Brzanka na Pogórzu Ciężkowickim
Video

Brzanka

Wędrówka po Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Z leśnego parkingu spod Ostrego Kamienia wędrujemy żółtym szlakiem najpierw na wieżę widokową znajdującą się obok Bacówki pod Brzanką a następnie podchodzimy na szczyt Brzanki, który znajduje się około 100 m od szlaku...

Read More