Tag - Dolina Dłubni

Dolina Dłubni – dolina rzeki Dłubni znajdująca się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Rozciąga się na długości ponad 40 km od Jangrota poprzez Imbramowice w kierunku południowo-wschodnim po okolice Krakowa, gdzie Dłubnia wpada do Wisły. Początek rzece dają źródła szczelinowe w Jangrocie i Trzyciążu.