Tag - Dolina Wodącej

Dolina Wodącej – dolina położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, między wsiami Smoleń i Domaniewice, której cechą charakterystyczną jest brak cieku wodnego.